Łaskarzewscy urzędnicy pracują z narażeniem zdrowia

27 lutego 2022 r. w łaskarzewskim magistracie obradowała zwołana przez panią burmistrz Laskowską grupa robocza w sprawie skoordynowania działań pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Miasta w mediach społecznościowych w spotkaniu udział wzięli radni, pracownicy urzędu oraz przedstawiciele szkół i OSP Łaskarzew. Wszyscy obecni na spotkaniu, wliczając w to panią burmistrz, pana sekretarza Dąbrowskiego, radnych, przedstawicieli szkół oraz OSP, nie mieli założonych maseczek.

Posiedzenie grupy roboczej z dnia 27.02.2022 r. FOTO: Urząd Miasta Łaskarzew

Pani burmistrz Laskowska, jako gospodarz spotkania, nie podała informacji dlaczego uczestnicy narady zostali narażeni na ekspozycję wirusa poprzez nienałożenie maseczek ochronnych, w związku z czym na możliwą utratę zdrowia, a może nawet na utratę życia. W świetle stosowanej przez ostatnie kilkanaście miesięcy praktyki urzędowej, tego typu zachowanie musi być rozpatrywane jako skrajnie nieodpowiedzialne. Co gorsza, mogło dojść do naruszenia przepisów prawa, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64).

Władze naszego miasta powinny wykazać większą roztropność i rozwagę. Jeżeli (przed czym Boże broń) naszym przedstawicielom coś by się stało w wyniku zlekceważenia covidowych reżimów, w mieście mógłby zapanować chaos.

Kto uruchomiłby nam tężnię solankową w czasie wojennej zawieruchy? Kto dokończyłby budowę rustykalnego, multimedialnego przystanku autobusowego na Rynku Głównym? Kto uchwaliłby kolejne podwyżki za wywóz nieczystości?

Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do naszych miejskich elit z apelem. Drodzy łaskarzewscy włodarze, drodzy nasi liderzy, skoro wymagacie od mieszkańców, żeby stosowali się do przepisów prawa, sami ich przestrzegajcie. Dbajcie też o swoje zdrowie. Bez was Łaskarzew popadnie w kompletną ruinę. A my? Co my, bezradni, bez was zrobimy?

SAD

Posiedzenie Rady Miasta z dnia 02.02.2022 r.

Wojna nie zakończy pandemii. WHO zaciśnie pętlę

Z nagrań w restauracji Sowa i Przyjaciele, ze słów obecnego premiera Mateusza Morawieckiego dowiadujemy się, że na obniżenie wygórowanych oczekiwań społecznych „najlepszym sposobem zawsze była wojna. Wojna zmienia perspektywę w pięć minut.” Inwazja rosyjska za naszą wschodnią granicą zmieniła perspektywę mediów na zjawisko pandemiczne. Stała się również doskonałą zasłoną dymną do wprowadzenia rozwiązań prawnych na wypadek zaistnienia przyszłych, nieuniknionych kryzysów pandemii. Rządy 194 państw należących do Światowej Organizacji Zdrowia, w tym Polska, zdecydowały się na rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami, które dadzą międzynarodowym organizacjom – WHO i ONZ – władzę absolutną nad społeczeństwami globu.

Foto: Twitter, WHO

Wojna najlepszym lekarstwem antywirusowym

Wojna na Ukrainie wyeliminowała (czasowo) z przestrzeni medialnej temat pandemii COVID-19. Wirus, który od dwóch lat był obecny w każdym przekazie i tytule medialnym, nagle przestał stanowić „śmiertelne zagrożenie”. Nie oznacza to jednak, że została powstrzymana czy dobiegła końca cywilizacyjna, gospodarcza, kulturowa, ustrojowa, społeczna i prawna przebudowa Świata Zachodu, zainicjowana globalnym kryzysem pandemicznym w marcu 2020 r. Zawierucha wojenna, o czym pisałem w tekście Pandemia albo Wojna – dogrywka konfliktu Chiny-USA, może być pretekstem do dalszego ograniczania praw obywatelskich, wolności gospodarczych, wolności słowa, i zasad funkcjonowania „wolnych państw”, znanych dotąd pod szyldami liberalnej demokracji i wolnorynkowego kapitalizmu.

O tym, że konflikt zbrojny może być użyty w zastępstwie pandemii pisałem w sierpniu 2021 r.

Wyeliminowanie z medialnego przekazu wirusa wywołującego podobno najbardziej niebezpieczną od 100 lat chorobę nie oznacza zaprzestania intensywnych prac nad rozwiązaniami pandemicznymi. Nowy wariant COVID albo zupełnie nowa pandemia może pojawić się w każdej chwili. W pierwszych dniach lutego herold pandemicznych narracji i globalnych szczepień Bill Gates opublikował książkę pod wiele mówiącym tytułem: „Jak zapobiec następnej pandemii”, sygnalizując, że koronawirus wcale nie musi być ostatnią plagą naszych czasów. O tym, że obecna pandemia (w aktualnej lub nowej odsłonie) „nigdy się nie skończy” pisałem już niemal rok temu. Pandemia trwa mać dopóty, dopóki nie osiągnie założonych z góry celów pandemicznej rewolucji.

Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej WHO

Na początku grudnia 2021 r. 194 państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia „procesu redagowania i negocjowania” jednego z najbardziej niebezpiecznych dla społeczeństw Wolnego Świata dokumentów, który ma przybrać formułę „konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu.” Używając instrumentu, ratyfikowanego przez wszystkie państwa członkowskie, Światowa Organizacja Zdrowia będzie mogła narzucać politykę, rozwiązania i przepisy każdemu z tych państw. Wówczas nie będzie już wyjątków, dowolności, spolegliwości rządów wobec własnych społeczeństw. Pandemiczny rygor będzie szedł jawnie i bezpośrednio z samych szczytów globalnych instytucji.

Mając na uwadze, że państwa członkowskie WHO należą jednocześnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w przypadku nierespektowania odgórnych i dyrektyw pandemicznych tej organizacji do działania będą mogły przystąpić siły międzynarodowe i „zmilitaryzowane odziały pokojowe ONZ”. Będzie się to odbywać zgodnie z obowiązującym prawem, i dla dobra obywateli nieposłusznego państwa, oczywiście.

Prace nad rozwiązaniami „mającymi poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną” zostały już zaplanowane. Pierwsze posiedzenie „międzynarodowego organu negocjacyjnego” ma się odbyć już 1 marca 2022 r. natomiast kolejne „najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. (by omówić postępy redakcyjne)”. Kompleksowe rozwiązania mają zostać przedstawione na 76 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2023, i ostatecznie przyjęte do 2024 r.

Bez państw członkowskich nie ma WHO

WHO istnieje tylko dlatego, że należą do niej państwa członkowskie, które uiszczają roczną składkę i zobowiązują się do przestrzegania zapisów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Praca nad konwencją odbywa się za zgodą państw członkowskich, przy ich aktywnym uczestnictwie. Niestety obywatele tych państw, w tym Polacy, niewiele wiedzą o prowadzonych pracach nad traktatem oraz potencjalnych konsekwencjach wynikających z przyjęcia tego rozwiązania. Oby nie okazało się, że Konstytucja WHO stanie się aktem nadrzędnym w stosunku do Konstytucji RP.

W 2020 r. prezydent Donald Trump wstrzymał dofinansowanie z budżetu USA Światowej Organizacji Zdrowia. Działania te miały być częścią polityki ówczesnej administracji amerykańskiej, obarczającej WHO winą za ukrywanie informacji o epidemii w Chinach. Podczas swojej prezydentury Trump wskazywał Chiny jako państwo odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się COVID-19, domagając się zapłaty 10 bilionów dolarów odszkodowania za wybuch pandemii koronawirusa.

Jeżeli rozwiązania forsowane przez Światową Organizację Zdrowia będą stanowiły zagrożenie dla obywateli Polski, nasz rząd powinien odstąpić od prac nad powyższych traktatem, czy wzorem prezydenta Trumpa, wstrzymać płatność składki. Ostatecznie możemy wystąpić z organizacji międzynarodowej o tak zachwianej reputacji.

Najbardziej niebezpieczny dokument dla „Wolnego Świata”

Warto zapoznać się z opisem założeń do „instrumentu WHO”, zaprezentowanym na stronach Rady Unii Europejskiej.

Pandemia Covid-19 to problem globalny. Żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom.

Konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument byłby prawnie wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Umowa o profilaktyce, gotowości i reakcji pandemicznej, przyjęta w ramach WHO, pozwoliłaby państwom na całym świecie wzmocnić zdolności krajowe, regionalne i globalne oraz zwiększyć odporność na przyszłe pandemie.

Ponadto taki instrument:

*zapewniłby większe, konsekwentne i długofalowe zaangażowanie polityczne na szczeblu światowych przywódców państw i rządów

*określiłby jasne procedury i zadania

*zintensyfikowałby długofalowe wsparcie sektora publicznego i prywatnego na wszystkich szczeblach

*promowałby uwzględnianie kwestii zdrowotnych we wszystkich odpowiednich dziedzinach polityki.

Z powyższych założeń do pakietu rozwiązań pandemicznych WHO wynika, że poszczególne państwa narodowe mają zostać pozbawione możliwości wyboru rozwiązań w zakresie działań prawnych, zdrowotnych, w przypadku pojawienia się nowych pandemii. Przyszły traktat pozbawia rządy możliwości decydowania co do własnej polityki w sprawach dla obywateli najbardziej istotnych- polityki zdrowotnej. Jednocześnie daje podstawę prawną do narzucania przez anonimowych urzędników instytucji międzynarodowych rozwiązań w zakresie zdrowia. Byłaby też pretekstem do podjęcia interwencji dyplomatycznych, sądowych, ekonomicznych czy militarnych w przypadku państw niepokornych.

Powyższy dokument, którego przyjęcie przewidziano do 2024 r. wskazuje, że pandemie będą nam towarzyszyć przez kolejne lata. Chociaż nadal nie udało się wyjaśnić pochodzenia, istoty i skutecznego przeciwdziałania tej obecnej.

Wchodzimy w czas wstrząsów, konfliktów i nowych pandemii

Jedną z funkcji toczącej się właśnie wojny na Ukrainie może być oswojenie światowej opinii publicznej z zapomnianym już zjawiskiem konfliktu militarnego, możliwego do przeprowadzenia nawet na terenie Europy. Nadciągający z coraz większą nieuchronnością, zapowiadany na początku pandemii kryzys ekonomiczny może być źródłem szeregu buntów społecznych w państwach liberalnej demokracji, do powstrzymania których nie wystarczą obostrzenia, kwarantanny, nakazy noszenia maseczek, policjanci uzbrojeni w pałki i gaz pieprzowy. Konieczne będzie wykorzystanie wojny kinetycznej do obniżenia oczekiwań społecznych, o czym 8 lat temu mówił premier Morawiecki.

Wchodzimy w okres permanentnych kryzysów ekonomicznych, wstrząsów społecznych, lokalnych a może nawet regionalnych wojen. Przedstawione w połowie sierpnia 2021 r. przewidywania dotyczące kolejnych poziomów projektu pandemicznego stają się coraz bardziej aktualne. Po pandemii, kolejnym etapem stała się wojna. Po niej nastąpią kryzysy energetyczno- cyfrowe, paliwowe i żywnościowe, które będą musiały wywołać społeczny chaos i dezorientację w skali społeczeństwom ponowoczesnym dotąd nieznanej.

I na ten czas chaosu i dezorganizacji musimy się dobrze przygotować. Lokalny reset.

SAD

Zasady są ważniejsze niż jakiekolwiek tytuły

„Zasady, na podstawie których podejmuję decyzje dotyczące mojego ciała, są ważniejsze niż jakikolwiek tytuł czy cokolwiek innego”oświadczył w trakcie niezwykłego jak na obecne czasy wywiadu lider tenisowego rankingu ATP Novak Djokovic.

Najlepszy obecnie zawodnik świata został wykluczony z wielkoszlemowego turnieju Australian Open, którego jest sześciokrotnym triumfatorem. Zwycięstwo w Melbourne mogło dać mu status najwybitniejszego tenisisty w historii, z 21 pucharami Wielkiego Szlema na koncie.

Foto: Creative Commons

Na pytania dziennikarza BBC News, czy przyjął jakąkolwiek szczepionkę przeciwko COVID, Djokovic odpowiedział krótko:

Nie, nie przyjąłem.

Dalej wyjaśnił swoje stanowisko.

Rozumiem i w pełni wspieram wolność wyboru, czy chcesz zostać zaszczepiony czy też nie. Wcześniej nie rozmawiałem o tym i nie ujawniałem moich informacji medycznych i statusu szczepionkowego, ponieważ miałem prawo zachowania prywatności w tym obszarze (…) Nigdy nie byłem przeciwko szczepieniom. Rozumiem, że w skali globalnej każdy próbuje poradzić sobie z tym wirusem.

Po czym kontynuował:

Zawsze reprezentowałem i wspierałem wolność wyboru odnośnie tego, co „wkładasz” w swoje ciało. Dla mnie to rzecz podstawowa. To reguła rozumienia tego co jest słuszne a co nie jest.

Jak zapewnił Djokovic, dotyczy to zarówno medykamentów, odżywek, suplementów diety, pokarmów czy nawet rodzaju wody, z jakich korzystał utrzymujący się od lat na najwyższym sportowym poziomie tenisista.

Bazując na informacjach, które były mi dostępne zdecydowałem, że nie przyjmę szczepionki

– oświadczył serbski zawodnik.

Rozumiem konsekwencje swoich decyzji. Jedną z nich był zakaz wjazdu do Australii. Byłem przygotowany na to, że tam nie wjadę

– potwierdził sportowiec.

Wiedząc, że nie jestem zaszczepiony rozumiem, że nie będę w stanie pojechać na większość turniejów w tej chwili

– dodał.

Na pytanie, czy jest gotów zapłacić taką cenę, Novak Djokovic odpowiada be wahania:

To jest cena, którą jestem gotów zapłacić.

Gdy prowadzący wywiad dziennikarz zapytał Djokovica o to, czy jest on przygotowany na to, żeby zrezygnować z szansy zostania największym graczem w historii, który kiedykolwiek wziął do ręku tenisową rakietę, ponieważ nie chce przyjąć szczepionki, Serb znów się nie zawahał.

Tak, jestem na to przygotowany.

Dziennikarz wymieniał kolejne wielkoszlemowe turnieje w tym roku, pytając Djokovica czy ten jest gotów zapłacić cenę wykluczenia z tych turniejów z powodu nie przyjęcia szczepionki. Na każde z tych pytań lider rankingu tenisa odpowiadał:

Tak, to jest cena jaką jestem gotów zapłacić.

„Dlaczego, Novak, dlaczego?” –dopytywał ze zdziwieniem reporter BBC.

Ponieważ zasady, na podstawie których podejmuję decyzje dotyczące mojego ciała są ważniejsze niż jakikolwiek tytuł czy cokolwiek innego.

W dalszej części serbski tenisista mówił wprost:

Każdy ma prawo, żeby wybierać to co robi czy mówi zgodnie z tym jak czuje, czy to jest odpowiednie dla niego czy też nie.

Obszerne fragmenty wywiadu znajdują się poniżej.

Foto: YouTube

W trakcie trwającej od dwóch lat „pandemii” każdy z nas zapłacił jakąś cenę w związku z narzucanymi na nas, często niedorzecznymi przepisami, restrykcjami, przymusami, nakazami. Koszty ponieśli wszyscy i każdy z osobna- czy to w wymiarze biznesowym, finansowym, zawodowym, rodzinnym, zdrowotnym czy emocjonalnym. Nowak Djokovic jest gotów zrezygnować z sięgnięcia po najważniejsze tenisowe zaszczyty i z osiągnięcia statusu najbardziej utytułowanego zawodnika w historii tenisa. To jest cena, jaką jest gotów zapłacić w imię wyznawanych zasad.

Pandemia nie skończyła się i potrwa jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy. Każdemu z nas najprawdopodobniej przyjdzie zapłacić za dokonywane w trakcie jej trwania wybory, przyjmowane postawy, deklarowane stanowiska, podejmowane decyzje. Jak dużo?

Życie pokaże.

SAD

Faktczekerzy na usługach rządów i korporacji

W ostatni weekend w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce niecodzienne jak na polską rzeczywistość naukowo-medialną sympozjum pod nazwą „Oblicza pandemii”. Wzięło w nim udział szereg znanych naukowców, lekarzy, ekspertów, księży, dziennikarzy, m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kochański, dr Zbigniew Martyka, dr Paweł Basiukiewicz, dr Włodzimierz Bodnar, czy ojciec Tadeusz Rydzyk. Bardzo ciekawymi przemyśleniami na temat roli mediów w pandemii podzielił się z odbiorcami red. Jan Pospieszalski. Podczas niespełna 40 minutowego wystąpienia opisał szereg zjawisk i mechanizmów, przekazał sporo interesujących faktów oraz liczb.

Foto: YouTube

W jego wystąpieniu pojawia się wątek finansowania firm fakczekingowych, agencji reklamowych i mediów (w tym prawicowych) z budżetu państwa, oraz powiązań finansowych rządu polskiego jednym z gigantów technologicznych.

„W mediach społecznościowych funkcjonuje facebookowe ORMO- ci którzy donoszą, którzy banują, albo zgłaszają tak zwane naruszenie zasad społeczności. Ale oprócz tego działają firmy pod tytułem DEMAGOG, FAKE HUNTER, FAKENEWS.PL. Wszystkie te firmy są finansowane sowicie z różnych miejsc. Firma FAKE HUNTER dostała od Kancelarii Premiera 98.257,12 zł. Partnerem firmy FAKEHUNTER jest Polska Agencja Prasowa oraz Akademia Firmy Pfizer.”

– informuje red. Pospieszalski. W dalszej części wystąpienia wylicza:

„Kancelaria premiera wydała również 361 tyś. zł dla tak zwanych influencerów, tak zwanych youtuberów (…) Oni wzięli 361 tys. złotych żeby promować szczepienia, namawiać młodych ludzi. Na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, na YouTube.”

Jednak prawdziwie sensacyjna wiadomość pojawia się po chwili:

„Pięć dni po ogłoszeniu pandemii Kancelaria Premiera Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała 5 milionów dolarów od firmy Google na kampanię i promocję szczepień i przeciwdziałaniu COVID. Nie było to w formie żywego grantu, nie była to gotówka, nikt nie przyjechał z walizką hajsu i nie położył Morawieckiemu. Było to 5 milionów dolarów kredytu bezzwrotnego na umieszczanie we wszystkich nośnikach Google’a treści, które mają promować, które mają przeciwdziałać COVID-19, itd. 9 marca, kiedy mamy dwóch zarażonych, czy trzech.”

Wyliczanka wydatków na „promocję pandemii” zdaje się nie mieć końca:

„Wydatki instytucji rządowych na reklamę: Stroer Media – prawie 6 mln zł, RMF FM- 3 mln zł, Poczta Polska – 3 mln, House Media Company za zrobienie spotów reklamowych – 1.847 mln zł, Polsat – 1.7 mln zł, TVP – 1,7 mln zł, 400 tys. zł spółki stworzone przez red. Sakiewicza, 400 tys. zł media braci Karnowskich. To jest na promocję szczepień. To są konkretne pieniądze, które szły z budżetu państwa na promocję szczepień.”

W dalszej części red. Pospieszalski stawia istotne pytania o rolę dziennikarzy w kontekście grantów otrzymywanych przez ich redakcje i wydawców.

„Jak ci ludzie, jak ci dziennikarze z tych mediów mają zrobić wywiad np. z panem Zbyszkiem Martyką, z panem Bodnarem? Czy są w stanie siąść przed nimi i rozmawiać z nimi? Czy redaktor naczelny puści im taki wywiad? Da na okładkę, że jest taki odważny lekarz, który wyleczył 8.000 ludzi, gdy wszyscy mówią, że nie da się leczyć?”

Poruszony został wątek próby powstrzymania eksperymentów szczepionkowych na dzieciach, realizowanych w 8 ośrodkach w Polsce. Temat ten nie został podjęty przez jakiekolwiek media w Polsce. Pojawia się też informacja o komunikacie Europejskiej Agencji Leków (EMA) ostrzegającym, że „regularne przyjmowanie dawek przypominających szczepionki przeciw Covid-19 może niekorzystnie wpłynąć na odpowiedź immunologiczną.

Wysłuchanie całości wystąpienia red. Pospieszalskiego tym, którzy nadal nie mogą odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, z pewnością pomoże w odkryciu mechanizmów i narzędzi medialnych wykorzystywanych pandemicznym przekazie. Wysłuchanie całości konferencji „Oblicza pandemii” rzuci wystarczająco dużo światła na pandemiczny projekt, by obudzić z koszmarnego snu tych, którzy tkwią w nim od niemal dwóch lat. Polecam zarówno krótszą jak i dłuższą wersję tego niecodziennego wydarzenia.

Dziennikarze i faktczekerzy

Misją dziennikarstwa i podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest działanie w interesie społecznym, dostarczanie odbiorcom rzetelnych, rzeczowych, sprawdzonych informacji. W obliczu rzeczywistości pandemicznej większość mediów i pracowników medialnych zawiodła, zdradziła soją misję, co nie zmienia faktu, że treść zadań i obowiązków dziennikarskich nie uległy zmianie.

Misją większości serwisów faktczekingowych i faktczekerów jest odcinanie odbiorców od rzetelnych, sprawdzonych informacji, wprowadzanie czytelników w błąd poprzez używanie pokrętnej argumentacji, wyolbrzymianie kwestii trzeciorzędnych, odwracanie uwagi od istoty problemu, przemilczanie, czy ordynarne kłamstwa. Głównym zadaniem tak zwanych faktczekerów jest działalność na rzecz rządów, korporacji, lobbystów, sponsorów, zamożnych osób prywatnych, wbrew interesowi społecznemu. To zazwyczaj zwykli PR-owcy zarabiający pieniądze na szerzeniu dezinformacji.

Misja organizacji fakczekingowych również nie uległa zmianie, bo ulec nie mogła. Klient płaci, klient wymaga. Faktczeker pisze to co każe mu rząd, korporacja, sponsor, biznesmen. Zadaniem fakczekerów jest przeinaczanie i zakłamywanie faktów. Faktczeńdżer pasowałoby znacznie lepiej.

SAD

Globalny eksperyment zakończony cyfrową niewolą

Jeśli ktoś przez ostatnie dwa lata nie oglądał telewizji, nie korzystał z internetu, przebywał służbowo na dziewiczych wyspach bez dostępu do mediów albo zawodowo zajmował się bieżącymi rozgrywkami politycznymi i nadal ma wątpliwości albo zawodowo zajmował się bieżącymi rozgrywkami politycznymi i nadal ma wątpliwości co do przyczyn, sprawstwa, przebiegu i ostatecznych celów toczącej państwa zachodnie pandemii COVID-19, poniżej znajdzie informacje na temat tego, z czym społeczeństwa liberalnej demokracji muszą sobie obecnie radzić. W pigułce.

Żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości… Pandemia COVID-19 to wcześniej zaplanowany, opracowany i przećwiczony globalny kryzys, wywołany przez światowe elity finansowe, z wiodącą grupą tak zwanych ‘elit zachodnich’, głównie amerykańskich, przy świadomym współudziale Chin. Jest to globalna operacja o charakterze społeczno-polityczno-gospodarczym, skierowana przede wszystkim w państwa tak zwanego wolnorynkowego kapitalizmu, od Japonii i Korei Południowej, przez Nową Zelandię, Australię, aż po państwa Europy Zachodniej, Kanadę, Stany Zjednoczone i państwa Ameryki Łacińskiej. Celem tego ponadnarodowego i wieloaspektowego projektu jest dezorganizacja i znaczące osłabienia tychże państw po to, aby docelowo uniemożliwić im oraz zbudowanym na przestrzeni dziesięcioleci instytucjom, społeczeństwom, systemom bezpieczeństwa oraz siłom zbrojnym jakiekolwiek przeciwstawienie się wprowadzeniu jednolitego, globalnego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego na wzór chiński.

Foto: Pixabay

System ten, póki co nadal relatywnie łagodny, docelowo będzie bazował na totalnej, cyfrowej kontroli opartej na systemie kredytu społecznego, połączonej z psychologiczno-medyczno-społeczno-medialnym terrorem, wspieranym w razie potrzeby przez terror przymusu materialnego (cyfrowy pieniądz) i fizycznego (areszt, czasowa izolacja, permanentne wykluczenie). Wprowadzaniu tegoż systemu cyfrowego totalitaryzmu towarzyszyć będzie powszechne pozbawienie społeczeństw zachodnich jakiegokolwiek wpływu na system władzy, przy jednoczesnym odbieraniu własności, praw i wolności, w tym prawa wolności sumienia, wyznania, prawa do pracy, prawa do decydowania o własnym zdrowiu, własnym ciele i o przyszłości własnych dzieci.

Dzięki wykorzystaniu fałszujących wyniki testów na obecność wirusa od ponad 20 miesięcy rządy zainfekowanych państw mają możliwość systematycznego rozdmuchiwania statystyk zakażeń i zgonów, na podstawie których mogły wprowadzać rozliczne, oderwane od zasad medycyny, nauki, etyki ograniczenia, obostrzenia i restrykcje, uderzające we własne społeczeństwa. Dzięki nieustannej presji medialnej mediów rządowych oraz będących w rękach elit finansowych mediów globalnych i lokalnych, czynniki rządowe będące na usługach (na łasce i niełasce) tychże elit (z powodów różnych: zastraszenia, szantażu, groźby pozbawienia stanowisk a czasami zapewne groźby pozbawienia życia, z powodów finansowych ale też z czystej głupoty) wymuszają na społeczeństwach swoich państw podporządkowanie niedorzecznym wytycznym czy rozporządzeniom, sprzecznym z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, prawnymi, etycznymi czy wreszcie ekonomicznymi, jakie dotąd w tych państwach obowiązywały.

Wykorzystując dotychczasową powagę instytucji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), amerykańskie instytucje ds. zdrowia, jak Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), Agencja Żywności i Leków (FDA), Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH), instytucje Unii Europejskiej, jak Komisja Europejska (EC) czy Europejska Agencja Leków (EMA), oraz podobne instytucje na szczeblu państw narodowych (ministerstwa zdrowia, rady medyczne, rady lekarskie, itd.), elitom zachodnim udało się wywrzeć presję na większość środowisk politycznych, naukowych i lekarskich, dzięki czemu realizacja operacji pandemicznej nadal jest kontynuowana.

W wyniku nieustannej propagandy medialnej kreowanej na bazie wytycznych wymienionych wyżej instytucji międzynarodowych, w wyniku presji naukowców znajdujących się na listach płac koncernów farmaceutycznych, przy jednoczesnym zastraszaniu środowisk lekarskich stojących w opozycji do oficjalnych narracji pandemicznych, globalnym elitom udało się wmusić co najmniej jedną dawkę jednego z preparatów szczepionkowych, będących w fazie eksperymentu medycznego ponad 58,5% ludności globu (dane na dz. 23.12.2021 r. za Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World – The New York Times).

Równolegle do szczepionkowej nagonki (działania większości mediów, ekspertów i dziennikarzy przypominają współdziałanie pasterskich psów rasy border collie zaganiających zdezorientowane owce wprost do bramki z napisem „SZCZEPIONKI”) trwa praca rządów państw narodowych nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych ograniczających działania małego i średniego biznesu, przy jednoczesnym wywieraniu presji na zarządzających tymi przedsiębiorstwami do egzekwowania będącego w sprzeczności z prawami konstytucyjnymi przymusu szczepionkowego. Unijny certyfikat COVID, zwany też paszportem covidowym, lub „subskrypcją na prawa obywatelskie wykupowane okresowo u firm farmaceutycznych”, które to rozwiązanie Polska przyjęła z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza jawną segregację sanitarną i jest wstępem do implementacji rozwiązań spełniających definicję systemu totalitarnego.

„Żeby zakończyć pandemię w nadchodzącym roku, musimy być pewni, że wyszczepimy średnio 70% populacji każdego kraju do połowy przyszłego roku.” – oświadczył w ostatnich dniach dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus.

Racjonalną podstawą globalnej presji szczepionkowej nie może być ani skuteczność tych preparatów, ani ich bezpieczeństwo. Ostatni raport Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency) pokazuje wyraźnie, że osoby zaszczepione nie tylko zarażają się COVID znacznie częściej niż osoby niezaszczepione. Raport potwierdza, że osoby zaszczepione mają znacznie mniej przeciwciał i prawdopodobnie nigdy nie odzyskają pełnej odporności.

Cel szantażu szczepionkowego jest zgoła inny niż zdrowotny, i wcale nie tak trudny do przewidzenia.

„Chodzi o wymuszenie społecznej zgody na nieograniczony dostęp do naszych ciał dla firm medycznych, farmaceutycznych i technologicznych. Tak żeby zyskały one pełne, niekontrolowane prawo ingerowania w nasze ciała, czy wprowadzania substancji i technologii w formie ciekłej lub stałej. Płyny modyfikujące dna, implanty, podskórne mikroprocesory, czujniki.” (Globalny Bunt Elit, 16 maja 2020 r.)

To już się dzieje. „Firma ze Skandynawii (Szwecja – przyp. SAD) stworzyła microchip aplikowany pod skórę, który po zeskanowaniu pokaże aktualny status zaszczepienia.” donoszą media (za interia.pl). Wiadomo, że nad podobnymi rozwiązaniami od miesięcy pracuje amerykański Pentagon- ich rozwiązanie ma podobno wykrywać zarażenie coronawirusem.

Prowadzone symultanicznie procesy spowodują nieodwracalne zmiany w co najmniej trzech istotnych obszarach życia społecznego: prawie, genetyce i technologii, które zostały „sprzężone w jednym celu- maksymalizacji społecznej kontroli w globalnej skali.” (Globalny Bunt Elit, 9 maja 2020).

Herold Nowego Porządku Świata Klaus Schwab stwierdził, że „nie ma powrotu do świata jaki znaliśmy przed rokiem 2020”. Założona przez niego organizacja World Economic Forum zdołała rozpisać i zaplanować przebudowę dotychczasowego świata co do każdej węzłowej kwestii, każdego kluczowego zagadnienia i każdego kraju na ziemskim globusie. Autor Globalnego Resetu mówi nam wprost jaki świat czeka nas po pandemii. Rzecz w tym, że nie chcemy mu uwierzyć. Jednak Zmiana Globalnego Systemu Operacyjnego już się rozpoczęła i jest procesem nieodwracalnym. Być może olśnienia doznamy dopiero wówczas gdy będzie już za późno. Przebudowa świata jaki dotąd znaliśmy, rewolucja a’rebours, realizowana przez globalne elity, z wykorzystaniem rządów, ekspertów i mediów państw zachodnich przeciwko społeczeństwom tychże państw zostanie doprowadzona do końca. Tam czeka nas ten sam finał, który inspiratorom „odwróconej rewolucji” znany był od samego początku: Postpandemiczny Totalitaryzm.

Bez obaw, wszyscy zostaliśmy zaproszeni.

SAD

Dramatyczny apel dr Roberta Malone dot. szczepienia dzieci

„Zanim zaszczepisz swoje dziecko – a ta decyzja jest nieodwracalna- chciałbym Cię poinformować o naukowych faktach dotyczących szczepionek genetycznych, które są oparte na technologii mRNA, którą ja stworzyłem. (…) Gen wirusowy zostanie wstrzyknięty do komórek twojego dziecka. Ten gen zmusi ciało twojego dziecka do wytwarzania toksycznych białek ‘spike’. Te białka często wywołują trwałe zniszczenie kluczowych organów twojego dziecka.”

Jest to zapis wstrząsającego wystąpienia dr Roberta Malone, wygłoszonego 12 grudnia 2021 r. podczas nadawanego na żywo wydarzenia, którego gospodarzem były organizacje Unity Project and Global Covid Summit. Podczas tego spotkania dr Malone oraz inni znani lekarze dyskutowali m.in. na temat powodów dla których zdrowe dzieci nie powinny być szczepione z uwagi na towarzyszące temu procederowi ryzyka.

dr Robert Malone, foto BitChute.com

Każdy z czytających poniższy tekst, zanim zdecyduje czy jego własne dziecko stanie się częścią tego najbardziej radykalnego eksperymentu medycznego w historii ludzkości’ jak twierdzi sam dr Malone, powinien zadać sobie jedno podstawowe pytanie: kto wie więcej na temat ryzyka wyszczepiania dzieci: premier Morawiecki, minister Niedzielski, członkowie Rady Medycznej przy Premierze RP, w większości czerpiący korzyści finansowe z kontraktów z firmami farmaceutycznymi, czy lekarz, naukowiec i twórcą technologii mRNA, na bazie której stworzone zostały szczepionki wykorzystywane do wyszczepiania polskich dzieci?

Poniżej film z wystąpieniem dr Roberta Malone. Pod filmem polskie tłumaczenie tego niezwykle dramatycznego apelu.

„Nazywam się Robert Malone. Jestem lekarzem i naukowcem, ale co ważniejsze, jestem ojcem i dziadkiem. Zwykle nie czytam z przygotowanego wcześniej tekstu, jednak to jest tak ważne, że chcę być pewien, że przytaczam prawidłowo każde jedno słowo i każdy fakt, naukowy fakt.

Na poparcie tego oświadczenia stawiam swoją karierę, którą poświęciłem badaniom i pracy nad rozwojem szczepionek. Jestem zaszczepiony przeciwko COVID i generalnie jestem za używaniem szczepionek. Poświęciłem całą swoją karierę na rozwój bezpiecznych i skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych.

Po wygłoszeniu tego oświadczenia opublikuję jego treść po to aby każdy mógł przekazać go swoim przyjaciołom i rodzinie.

Oto co chciałem powiedzieć. Zanim zaszczepisz swoje dziecko – a ta decyzja jest nieodwracalna- chciałbym Cię poinformować o naukowych faktach dotyczących szczepionek genetycznych, które są oparte na technologii mRNA, którą ja stworzyłem.

Są trzy główne kwestie, które rodzice muszą zrozumieć zanim podejmą tę nieodwracalną decyzję:

Pierwsza dotyczy tego, że gen wirusowy zostanie wstrzyknięty do komórek twojego dziecka. Ten gen zmusi ciało twojego dziecka do wytwarzania toksycznych białek ‘spike’. Te białka często wywołują trwałe zniszczenie kluczowych organów twojego dziecka, wliczając w to:

*Ich mózg i system nerwowy

*Ich serce i naczynia krwionośne, wliczając w to zakrzepy krwi

*Ich system rozrodczy

I co najważniejsze:

*Ta szczepionka może uruchomić fundamentalne zmiany w ich systemie odpornościowym.

Najbardziej zatrważającą kwestią jest to, że kiedy te zniszczenia zaistnieją, są one niemożliwe do naprawienia.

*Nie można naprawić zmian wewnątrz ich mózgu

*Nie można naprawić zbliznowaceń na tkankach serca

*Nie można naprawić genetycznie przestawionego systemu odpornościowego, i

*Ta szczepionka może spowodować zniszczenia związane z reprodukcją, które mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia twojej rodziny.

Drugą rzeczą, którą musicie o tym wiedzieć, to fakt, że ta nowatorska technologia nie została odpowiednio przetestowana.

*Potrzebujemy przynajmniej pięciu lat testów i badań zanim możemy naprawdę zrozumieć ryzyka związane z tą nową technologią

*Ryzyka i szkody wynikające z tych nowych środków medycznych są często ujawniane dopiero wiele lat później.

Proszę was jako rodzic abyście zapytali samych siebie: czy chcecie aby wasze własne dziecko stało się częścią tego najbardziej radykalnego eksperymentu medycznego w historii ludzkości.

I ostatni punkt: powód, który podają ci abyś zaszczepił swoje dziecko jest kłamstwem.

*Twoje dziecko nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla swoich rodziców czy dziadków

*Jest właściwie odwrotnie. Ich odporność, po zachorowaniu na COVID, jest niezwykle ważna dla uratowania twojej rodziny, jeśli nie świata, przed tą chorobą.

Podsumowując: biorąc po uwagę znane zagrożenia zdrowotne związane ze szczepionką, z którymi ty jako rodzic i twoje dzieci być może będziecie musieli żyć do końca życia, przy tak niewielkich zagrożeniach ze strony wirusa, nie ma jakichkolwiek korzyści dla twojego dziecka i twojej rodziny z zaszczepienia twojego dziecka.

Analiza zysków i strat nie jest nawet bliska (korzystnej – przyp. SAD) jeśli chodzi o tą szczepionkę dla dzieci.

Jako rodzic i dziadek, stanowczo zalecam wam abyście dali opór i walczyli aby ochronić swoje dzieci.”

Powyższy tekst jest tłumaczeniem wystąpienia twórcy technologii mRNA, na bazie której stworzone zostały szczepionki przeciwko COVID-19.

Poniżej link do pisemnej treści oświadczenia dr Roberta Malone w j. angielskim.

Before your child is injected, watch Dr. Robert Malone’s statement on child COVID vaccinations.

SAD

(tłumaczenie własne autora)

Szczepionka na COVID obok kordycepsu

Austria, kraj członkowski Unii Europejskiej, podpora demokracji i wolnego rynku, kraj kojarzony z kulturą wysoką, z Mozartem, Schubertem, Mahlerem, walcami Straussów, Zygmuntem Freudem, wprowadziła właśnie segregację sanitarną swoich obywateli. Jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły w miarę swobodnie korzystać z dobrodziejstw dotychczasowego stylu życia. Dla osób niezaszczepionych wprowadzono lockdown, czyli zakaz opuszczania domów. Osoby odmawiające przyjęcia eksperymentalnych preparatów paramedycznych będą mogły wychodzić z domów tylko w nagłych przypadkach.

Foto: YouTube

Nie mająca jakichkolwiek podstaw konstytucyjnych i medycznych segregacja sanitarna, która w Austrii została oficjalnie wprowadzona na okres 10 dni, jest możliwa jedynie dzięki wykorzystaniu narzędzi szantażu pandemicznego, tj. fałszujących wyniki testów PCR, budowanych na ich podstawie statystyk mających zastraszać społeczeństwa, presji i propagandzie medialnej, oraz preparatom szczepionkowym. Bez wykorzystania pretekstu szczepionkowego wprowadzenie sanitaryzmu pandemicznego nie byłoby możliwe.

Według oficjalnych danych w 2021 roku na COVID-19 wraz z chorobami współistniejącymi zmarło w Polsce około 3.300 osób. Trzy tysiące trzysta osób. Te same statystyki pokazują, że COVID bez chorób współistniejących był przyczyną śmierci niespełna 1.000 osób.

Powyższych faktów, przesłanek i  mechanizmów doskonale musi sobie zdawać sprawę śledzący pandemię od samego początku redaktor Witold Gadowski. Mimo to w jednym ze swoich ostatnich programów Komentarz Tygodnia z 3 listopada 2021 r. dokonał on rzeczy zdawałoby się niemożliwej. Żeby nie uronić ani kropli z jego przesłania, posłuchajmy co ogłosił w 28 minucie swojego programu.

„I teraz chcę Państwu podać coś optymistycznego na koniec tego bloku covidowego. Otóż firma Novavax, w której prym wiodą Francuzi zakończyła właśnie badania nad pierwszą, tradycyjną, tradycyjnie pojmowaną szczepionką przeciwko COVID-19 (…) Szczepionka oparta na białkach (…) Ta technologia sprawia, że jest to najbardziej podobny do tradycyjnych szczepionek preparat, jaki dotychczas został dopuszczony, będzie dopuszczony do użytku. Będzie dużo bardziej skuteczny. I będzie niósł dużo dłuższą odporność (…) Jest nadzieja. I ja nie wykluczam, że się zaszczepię takim preparatem, jeżeli on będzie zbliżony do tradycyjnej szczepionki. Bo rzeczywiście, uzyskać odporność bez narażania swojego organizmu na niepożądane odczyny, tak jak w przypadku dotychczasowych preparatów, które nie spełniały definicji szczepionki, no to jest rzecz dobra. Wtedy rzeczywiście człowiek staje się bardziej bezpieczny. Ja nie wykluczam poddania się temu preparatowi.

Przesłanie w powyższym brzmieniu zaproponował rzeszy swoich widzów i słuchaczy redaktor Gadowski, wiedząc, że prace nad rzekomą szczepionką na COVID firmy Novavax musiały trwać zaledwie ponad rok, i nie było jakichkolwiek szans na zweryfikowanie czy nowy preparat nie „narazi organizmu na niepożądane odczyny.”  

Następnie redaktor Gadowski prezentuje kategoryzację dostępnych obecnie na rynku szczepionek (już nie niebezpiecznych preparatów genetycznych, lecz właśnie „szczepionek”), opisując które z nich są lepsze a które gorsze. Do kategorii tych lepszych zaliczony został preparat firmy Novavax. Jednak tu zadziwieniu, żeby nie powiedzieć przerażeniu większości widzów, okazuje się, że nad najlepszymi preparatami na globalną, fałszywą pandemię pracują dwie firmy chińskie: Sinovac i Sinopharm.

„Cztery rodzaje szczepionek, powtarzam: białkowe, genetyczne, wektorowe i inaktywowane” – podsumował swoją kategoryzację redaktor Gadowski, zaliczając wszystkie mniej i bardziej podejrzane preparaty genetyczne do jednej i tej samej kategorii „szczepionek”.

Warto przy tym przypomnieć stanowisko pana redaktora Gadowskiego, jakie zaprezentował w ubiegłym roku w wywiadzie udzielonym Radiu Wnet. Wówczas twierdził on kategorycznie, iż „Szczepionki na koronawirusa to oszustwo”.

Co dokładnie powiedział redaktor Gadowski?

„Premier Polski, podobnie jak wielu innych polityków na świecie wygaduje okrutne brednie, szkodliwe dla zdrowia, mówiąc o tym, że: czekamy na szczepionkę. Nie mówiąc o tym co zdrowy rozsądek podpowiada, że najpierw lekarstwo, potem szczepionka. Nie ma innej logiki. Najpierw musi być lekarstwo a potem szczepionka. Każda inna logika jest logiką manipulacji i propagandy. Dziś można powiedzieć tyle: szczepionki są oszustwem. Dlatego, że dobre przygotowanie szczepionki według wszelkich autorytetów medycznych, a czytam bardzo wiele na ten temat, trwa 7 lat.

Skąd nagła zmiana w rozumieniu rzeczywistości przez redaktora Gadowskiego? Gdzie uciekło mu 5,5-6 lat niezbędnych do opracowania bezpiecznej szczepionki? I skąd nagle tyle ciepłych słów dla firm z Chin, które to państwo według twierdzeń pana redaktora, były źródłem modyfikowanego ludzką ręką wirusa, a następnie źródłem wielomiesięcznych kłamstw i dezinformacji na temat pandemii?

Ciekawy trop w całej sprawie pojawia się już w marcu 2021 roku, kiedy to została opublikowana informacja o podpisaniu umowy przez firmę Novavax z polską firmą Mabion na produkcję szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce. Umowa na produkcję na skalę komercyjną na lata 2022-2025 została ostatecznie sfinalizowana pomiędzy firmami na początku października 2021 r.  

Z informacji jakie wyciekły w pierwszych dniach listopada 2021 r. wynika, iż Polski Fundusz Rozwoju nie tylko przekazał spółce Mabion  40 milionów złotych na produkcję polskiej szczepionki ale „polskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne miało dodatkowo otrzymać ponad 100 milionów złotych na rozwój produkcji.” ( za money.pl)

Oznaczałoby to, że w tym przypadku budżet państwa dofinansował produkcję szczepionek na COVID-19 kwotą 140 milionów złotych. Dlatego też w interesie zarówno rządu polskiego, jaki i spółek Mabion i Novavax było i jest budowanie pozytywnego wizerunku „polskiej, zdrowej, naturalnej szczepionki”.

Czy możemy się spodziewać, że już wkrótce nowa, zdrowa, polska waksyna z kory dębu, soku z brzozy, mchu i paproci będzie oferowana obok wyciągu z kordycepsu w sklepiku pana redaktora? O to zainteresowani muszą pytać niepokornego pana Gadowskiego, któremu z niewiadomych dotąd powodów, radykalna zmiana poglądów na szczepienia covidowe zajęła zaledwie 12 miesięcy.

SAD

Globalny Bunt Elit – nieodwracalna przebudowa Świata

Równo rok temu ukazał się drukiem Globalny Bunt Elit. Książka, która była próbą zrozumienia i opisania tego co dzieje się ze współczesnym światem za przyczyną zjawiska określonego mianem pandemii covid-19. Większość tekstów z tej ksiązki powstała w maju 2020 r., zaledwie dwa miesiące od wprowadzenia pierwszych obostrzeń i lockdownów. Analizy przyczyn i założenia dotyczące możliwych skutków widocznych już wówczas procesów były jednoznaczne, jednak w publikacji zostały zaprezentowane w dosyć łagodny, często ogólnikowy sposób, tak aby skrajnością tez i twierdzeń nie narazić się na etykietę foliarza czy oszołoma.

Foto: SAD

Dziś po półtora roku, obserwując konkretne posunięcia rządów, korporacji cyfrowych, koncernów farmaceutycznych, zdając sobie sprawę z zainicjowanych procesów społeczno-polityczno-gospodarczych, możemy się przekonać, że analizy i projekcje zawarte w Globalnym Buncie Elit sprawdzają się jedna po drugiej. Oto kilka tez, twierdzeń i założeń opisanych książce do której większość teksów powstała jeszcze przed publikacją Wielkiego Resetu Klausa Schwaba.

*Zjawisko definiowane jako pandemia, światowa plaga, globalna zaraza, nazwane powszechnie pandemią COVID-19 jest projektem polityczno-społeczno-gospodarczo-medialnym, i jako zjawisko spełniające obiektywne kryteria medyczne- nie istnieje.

*COVID-19 nie jest nieuleczalną, śmiertelną chorobą, nad którą współczesna medycyna nie mogłaby zapanować.

*Projekt pandemiczny zainicjowany w 2019 r. służy do nieodwracalnej przebudowy Świata Zachodu.

*Projekt pandemiczny nie jest przypadkowym wydarzeniem. Jest doskonale zaplanowanym i konsekwentnie wdrażanym przez globalne elity działaniem, które wykorzystują do jego realizacji media, korporacje i lokalne rządy krajów zachodnich. Odkrywane i coraz szerzej publikowane dokumenty i analizy potwierdzają rozmyślny charakter covidowej pandemii.

*Liberalna demokracja i wolnorynkowy kapitalizm są w sposób bezceremonialny wygaszane i likwidowane.

*Trwa proces niszczenia małych i średnich przedsiębiorstw, odebrania własności, pozbawienie dochodów, obniżenie warunków życia, sukcesywnego obniżenia społecznych oczekiwań.

*Dotychczasowe style życia społeczeństw zachodnich są unieważniane, anulowane – systematycznie ograniczany jest swobodny dostęp do pracy, zakupów, rozrywki, podróży, restauracji, do miejsc kultury i wypoczynku.

*Następuje sukcesywne ograniczanie i reglamentacja praw podstawowych, które do niedawna uważane były za oczywiste, trwałe, bezwzględnie należne jednostkom i grupom społecznym.

*Projekt pandemiczny sterowany jest medialnie z wykorzystaniem świata eksperckiego; społeczeństwa najbardziej zdawałoby się wolnych państwa świata są godowe podporządkować się tej manipulacji w sposób jeszcze bardziej uległy niż można to było wcześniej przewidzieć.

*Systemy eksperckie zdradziły społeczeństwa zachodnie, którym winny były służyć; lekarze, naukowcy, dziennikarze, politycy, prawnicy, służby specjalne, NGO’sy, instytucje międzynarodowe pozostawiły społeczeństwa zachodnie samym sobie.

*Cały system zabezpieczenia, system bezpieczeństwa społeczeństw zachodnich implodował.

*Szczepionka jest narzędziem wielozadaniowym, prowadzącym z jednej strony do ograniczania praw, zaś z drugiej do transhumanizmu, opartego na modyfikacjach genetycznych i implementacji cyfrowych technologii.

*Potwierdza się rola Chin w projekcie pandemicznym; Chiny są cichym sponsorem i protektorem Rewolucji Pandemicznej, przebudowy Świata Zachodu.

*Stany Zjednoczone przestały być gwarantem eksportowanych dotąd przez to państwo systemów, tj. liberalnej demokracji i wolnorynkowego kapitalizmu; nowym, globalnym hegemonem są Chiny, dlatego też w świecie Zachodu, w tym również w USA, wdrażany jest nowy systemem: cyfrowy totalitaryzm na wzór chiński.

*Świat Zachodu dzięki lokalnym rządom i globalnym korporacjom jest właśnie przebudowywany w system totalitarnej kontroli na wzór chiński. Wystarczy wziąć pod uwagę przykłady Włoch, Australii, Nowej Zelandii czy Kanady.

*Niemal niezauważalnie wdrażany jest system powszechnej inwigilacji, cyfrowej, globalnej kontroli, z wykorzystaniem informacji o nas samych, przejawiający się w projektach paszportów szczepionkowych, projektach ID20202 czy zielonego ładu; już wkrótce z wykorzystaniem internetu rzeczy, 5G i 6G.

*Nie ma i nie będzie powrotu do dawnego systemu, przedpandemicznej rzeczywistości – wszyscy którzy liczą na powrót do Starej Normalności przeżyją rozczarowanie.

Globalny Bunt Elit miał być ostrzeżeniem przed tym co może nas czekać, jeśli pozwolimy globalnym elitom i wykorzystywanym przez nie rządom państw zachodnich prowadzić dalej covidowy projekt. Po wyszczepieniu w Polsce ok. 50% społeczeństwa, a w innych krajach zachodnich 70% czy nawet 80% eksperymentalnym preparatem o niewiadomym składzie widzimy, jak sprawnie działa machina pandemiczna i jak łatwo kolejne społeczeństwa uginają się pod naporem pandemicznego walca.

Przekroczyliśmy projekcje Billa Gatesa, które rok temu wydawały się szalone i niedorzeczne . Nie tylko wyszczepiamy populację całego globu czy całych społeczeństw poszczególnych państw. Eksperymentalne preparaty genetyczne o nie do końca wiadomym składzie podawane są w niektórych państwach po raz trzeci i czwarty.

Społeczeństwa są i będą przebudowywane, ponieważ takie decyzje zapadły na najwyższych szczeblach globalistycznej władzy. Patronem dominującego już wkrótce systemu polityczno-społeczno-gospodarczego przestają być Stany Zjednoczone a stają się Chiny – cichy sponsor i patron zachodnich elit i samego projektu pandemicznego. Zmienia się światowy hegemon. Dotychczasowy traci wpływy, władzę, możliwości oddziaływania. Przebudowuje i podporządkowuje swoje społeczeństwo regułom gry nowego hegemona – Chin.

Bez zdecydowanego sprzeciwu większości społeczeństw, bez buntu mas przeciwko własnym elitom i rządom, w perspektywie miesięcy nie lat, zostaniemy wtłoczeni w system totalitarny, cyfrowy system totalitarny, z którego nie będzie już ani wyjścia ani ucieczki.

Odpowiedzią na globalny reset jest reset lokalny, jest lokalny bunt, odłączenie się od systemu zanim stanie się on na tyle szczelny, że nie będzie z niego ucieczki. Czas zacząć działać. Wszyscy, którzy chcą ochronić swoje rodziny i resztki upadającego świata nie mogą czekać na panów Gadowskiego, Sumlińskiego, Szlachtowicza, Pospieszalskiego, Bąkiewicza czy Danilczuka, po to, żeby oni coś zrobili, coś zmienili. Społeczeństwa muszą natychmiast zacząć się organizować, tworzyć grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, podmioty niezależne od władzy centralnej i przywiezionych w teczkach liderów. Walec pandemiczny nie przestanie przeć naprzód. Pandemia nie skończy się do czasu wprowadzenia systemu totalitarnego na wzór chiński.

Odpowiedzią na rewolucję elit, na rewolucję a rebours, musi być powszechny bunt mas. Odpowiedzią musi być kontrrewolucja, ze wszystkimi jej konsekwencjami, nawet najbardziej krwawymi. W przeciwnym razie staniemy się niewolnikami w totalitarnym świecie cyfrowej kontroli.

Sławomir A. Danilczuk

Autor książki: Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki Pandemii

Pandemia Trwa Mać! Do skutku!

Czy szczepionki mogą umożliwić powrót do normalności? Jak maseczki i społeczny dystans przyczyniają się do ograniczenia zachorowań? Do kiedy będą trwały obostrzenia? Kiedy skończy się pandemia? Wszyscy zadający sobie te pytania powinni zdać sobie sprawę, że pozornie adekwatne, są one pozbawione sensu. Projekt pandemiczny COVID-19 w swojej istocie niewiele ma wspólnego ze zdrowiem obywateli, z szybkością transmisji wirusa, prawdziwą skutecznością maseczek i szczepionek. Projekt pandemiczny jest narzędziem przebudowy świata jaki dotąd znaliśmy. I nie zostanie zakończony, dopóki świat nie zostanie do tej przebudowy należycie przygotowany. Pandemia Trwa Mać!  

Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że obecne działania rządów, instytucji międzynarodowych i większości tak zwanych ekspertów w zakresie tak zwanej pandemii nie są działaniami w odniesieniu do realnych problemów i zagrożeń zdrowotnych. Działania rządów państw zachodnich nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdziwym globalnym zagrożeniem dla zdrowia społeczeństw wywołanym koronawirusem. To są działania podejmowane pod pretekstem koronawirusa ale nie z uwagi na śmiercionośne, zabójcze działanie wirusa.  

Foto: Pixabay.com

Projekt pandemiczny COVID-19 to w swojej istocie projekt gospodarczo – społeczno – polityczno – finansowy i w tych obszarach należałoby szukać prawdziwych źródeł tego problemu oraz sposobów jego rozwiązania. Coś, co przez międzynarodowych kreatorów określone zostało „pandemią COVID-19” kreuje i wykorzystując obawy społeczeństw o własny zdrowotny dobrostan. W warstwie bezpośredniej nie dotyczy jednak kwestii zdrowotnych, chociaż ma na nie ogromny wpływ.

Gdyby projekt pandemiczny COVID-19 dotyczył zdrowia setek milionów czy kilku miliardów ludzi, to rządy i organizacje międzynarodowe w swoich decyzjach musiałyby brać pod uwagę cały szereg faktów, danych, badań i obserwacji medycznych, jakie udało się zebrać i poczynić podczas 16 miesięcy „pandemii”. Chociażby takich jak dane statystyczne dotyczące śmiertelności . Tak jak wielokrotnie już na to wskazywałem, w przypadku „pandemii COVID-19” w 16 miesięcy zmarło na świecie niespełna 3 miliony ludzi przy zaludnieniu niemal 8 miliardów, czyli ok. 0,04% dzisiejszej populacji globu. W podobnym czasie kilkunastu miesięcy w latach 1919-1920 podczas prawdziwej pandemii grypy hiszpanki zmarło na świecie od 50 do 100 milionów osób, co stanowiło od 2,5 do 5% ówczesnych mieszkańców globu. Różnica jest stukrotna.

Rządy oraz organizacje międzynarodowe musiałyby brać pod uwagę badania mówiące o nieskuteczności noszenia maseczek. W programie Warto rozmawiać z 12 kwietnia 2021 r. prof. Ryszard Rutkowski, alergolog oświadczył, iż: „twierdzenia o tym, że maska chroni przed czymkolwiek z przyczyn technicznych ale też z przyczyn czysto fizycznych” nie mają większego sensu. Wiedza ta wynika z badań przeprowadzonych przy epidemiach SARS z roku 2002, MERS z 2012 r. i grypy. Pomimo oczywistych faktów wynikających z wieloletnich, randomizowanych badań naukowych, rządy państw zachodnich forsują szkodliwy dla społeczeństw- szczególnie dla ludzi młodych oraz tych w wieku podeszłym- maseczkowy przymus.

Gdybyśmy mieli do czynienia z problemem dotyczącym zdrowia i życia kilku miliardów ludzi państw najwyżej rozwiniętych, najtęższe umysły od kilkunastu miesięcy pracowałyby nad lekarstwami mogącymi złagodzić przebieg choroby a być może skutecznie ją zwalczyć. Pełną parą prowadzone byłyby prace nad wykorzystanie znanych już, sprawdzonych i tanich lekarstw jak amantadyna, iwermektyna czy hydroksychlorochina. Tym bardziej, że lekarze wykorzystujący te medykamenty w terapiach antykowidowych rejestrują i zgłaszają wysoką skuteczność wyleczeń w tysiącach przypadków. Rządy oraz lokalne i międzynarodowe instytuty medyczne nie tylko nie spieszą się w opracowaniu najbardziej skutecznej terapii lekowej co starają się ograniczać pracę lekarzy wykorzystujących sprawdzone już lekarstwa, posuwając się do szykan i sabotażu ich pracy.

Lekarzy badających fakty, zbierających informacje o chorobie, analizujących dane, wskazujących poważne zagrożeniach dla zdrowia pacjentów i poszukujących najbardziej skutecznych rozwiązań w zwalczaniu choroby Naczelna Izba Lekarska będzie wzuwać na specjalne, dyscyplinujące przesłuchania, zmieniając się w jeden z wydziałów Świeckiej Inkwizycji Pandemicznej.  

Po informacji o wyniku pozytywnym testu COVID prezydent Donald Trumpa został potraktowany szczególną miksturą lekarstw i okazało się, ze zaledwie po trzech dniach wyzdrowiał. Minęło ponad pół roku i nie słyszymy aby były prezydent USA miał jakiekolwiek problemy czy powikłania zdrowotne. Lekarstwa na COVID istnieją, nie są jednak dostępne dla wszystkich. Forsowane są szczepionki.

Szczepionki nie działają tak jak oczekiwano, nie przynoszą zakładanej odporności, mogą być niebezpieczne dla pacjentów w każdym wieku. Są niezweryfikowanymi preparatami szczepionkopodobnymi – nie są w swej istocie szczepionkami ale preparatami genetycznymi wywołującymi niepożądane odczyny poszczepienne ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Liczba ciężkich powikłań poszczepiennych oscyluje już w granicach 300.000 przy ponad 6,5 tysiącach zgonów. Oddziaływanie długofalowe tych preparatów nadal nie jest zbadane. Potencjalne zmiany genetyczne, zaburzenia płodności, skrócenie długości życia bez względu na wiek zaszczepionego – to tylko nieliczne z wielu możliwych tragicznych w skutkach dla całych populacji państw zachodnich wpływu będących w fazie eksperymentalnej preparatów. Szczepienia mają bowiem charakter masowy i już wkrótce będą obowiązkowe.

Z badań jakie dotąd przeprowadzono wynika, że antycovidowa odporność organizmu zbudowana w oparciu preparaty szczepionkowe spada do przeciętnego poziomu zaledwie po trzech miesiącach od przyjęcia pełnej dawki oferowanych substancji. Może to oznaczać, iż celem powszechnego wyszczepienia kilku miliardów ludzi zachodniej cywilizacji nie jest zbudowanie ich odporności ale wywołanie określonego, najprawdopodobniej negatywnego wpływu na zdrowie populacji i wykreowanie szczepionkowego posłuszeństwa. Wbrew zapowiedziom Billa Gatesa sprzed niemal roku, to nie szczepionka może być „ostatecznym rozwiązaniem” ale opracowywane właśnie przez Pentagon podskórne chipy, mające wykrywać zakażenie koronawirusem podobno jeszcze przez wystąpieniem objawów. Gdy do projektu wkracza wojsko żarty się kończą.

Nieskuteczne są również lock-down’y. W pełni otwarte od kilku tygodni stany Floryda i Teksas notują spadek zakażeń i zachorowań na covid. Biznesy działają tam bez przeszkód, ludzie nie są ograniczani bezsensownymi restrykcjami. Gdy gospodarki pozostałych amerykańskich stanów wyniszczane są obostrzeniami i lockdownami w sposób nieodwracalny, gdy setki tysięcy restauracji, rodzinnych hoteli i moteli, ośrodków turystycznych, sklepów, zakładów usługowych bankrutuje, naczelny szaman i pandemiczny nadzorca Ameryki, doktor Antony Fauci nie wie dlaczego na Florydzie i w Teksasie jest bezpieczniej niż w stanie Nowy Jork czy Michigan.  Wybitny umysł, kierujący się pryncypiami nauki jest w tej sytuacji bezradny. Podobnie jak wybitne umysły w Ministerstwie Zdrowia RP czy w Radzie Medycznej przy premierze RP.  

Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że projekt pandemiczny COVID-19 nie jest odpowiedzią na realne zagrożenie zdrowia i życia obywateli państw cywilizacji zachodniej.  Z tego powodu argumenty dotyczące nieskuteczności i nieadekwatności podejmowanych przez rządy i oraz instytucje międzynarodowe działań nie są i nie będą przyjmowane. Nie ma znaczenia, że testy fałszują wyniki; że liczba zakażeń wykazywana na podstawie fałszujących obraz rzeczywistości testów nie przekłada się na śmiertelność; że maseczki przyczyniają się do utraty zdrowia przez setki milionów ludzi w każdym wieku; że lockdown’y nie działają; że szczepionki mogą przynieść nieprzewidziane wciąć (a być może zaplanowane) nieodwracalne skutki dla populacji globy; że miliony małych i średnich przedsiębiorstw popadły w ruinę tworząc biznesową pustynię w wielu obszarach najbardziej uprzemysłowionych państw globu.

Celem projektu pandemicznego jest przebudowa świata jaki dotąd znaliśmy. Wolnorynkowy kapitalizm i liberalna demokracja już się zużyły i przestały być potrzebne globalnym elitom. Pandemia COVID-19 nie skończy się dopóki jej realne cele nie zostaną osiągnięte. Dopóki świat Zachodu nie będzie mógł zostać przemodelowany bez wywołania globalnego sprzeciwu jego obywateli. Bez globalnego wrzenia zdesperowanych społeczeństw.

Pandemia Trwa Mać dopóki nie zostanie przygotowany odpowiedni grunt do wprowadzenia Postpandemicznego Totalitaryzmu. Gdy zostaną już wdrożone o wiele bardziej zaawansowane systemy globalnej kontroli i wymuszania społecznego posłuszeństwa, projekt pandemiczny będzie można wygasić. Ani dnia wcześniej.

SAD

Handlarze pandemią i globalne Jonestown

Rewolucja Pandemiczna 2020 wkracza w nową fazę. Z etapu prawnego zastraszania, deprywacji społecznej, zawodowej i finansowej, egzekutorzy płynnie przechodzą do etapu odbierania praw podstawowych, naruszania nietykalności cielesnej społeczeństw i masowych eksperymentów medycznych na ludziach. Dosłownie. W przypadku spodziewanego sprzeciwu ze strony części służb medycznych wobec etycznie niedopuszczalnego procederu, do eksperymentalnych zabiegów farmakologicznych zostaną wykorzystani żołnierze Wojska Polskiego, WOT i Żandarmerii Wojskowej. To oni w pierwszej kolejności, wraz z częścią pracowników służby zdrowia, zostaną zaszczepieni. Wiara wyznawców religii COVID’owej może okazać się zbyt słaba, żeby projekt pozostawić w rękach cywilów. Zwłaszcza w początkowej fazie rewolucji.

Dyskusja na temat „pandemii koronawirusa” prowadzona jest w większości przypadków w kategoriach religijnych i metafizycznych, zamiast w oparciu o kryteria naukowe, medyczne i farmakologiczne. Pytania podstawowe sprowadzają się do formułki: czy wierzysz pandemię? W podobnym tonie dyskusje, analizy i polemiki prezentują prawicowe, zaangażowane media, nie mogąc wydobyć się z pułapki sekciarskiej dialektyki. „Czy Polacy wierzą w istnienie wirusa?”, „Dlaczego tak duża część Polaków nie wierzy w epidemię?” „Czy istnienie epidemii można poddawać w wątpliwość?” „Czy i jak karać zatwardziałych koronasceptyków?”

Foto: Krystian Maj / KPRM

Przebicie szczelnego kokonu magicznej retoryki jest niemożliwe, ponieważ „religia koronawirusa” opiera się na czterech statystycznych filarach głównych prawd wiary COVID’owej: liczbie zakażeń, zachorowań, zgonów i ozdrowieńców. Tym prawdom zaprzeczać nie wolno. To pandemiczne aksjomaty. Każdy wątpiący czy krytyk zostanie skazany na społeczną i zawodową infamię. Przeciwko tym najbardziej rozpoznawalnym zostaną wytoczone najcięższe armaty prawicowego, prorządowego szyderstwa i kpiny. Wszystko przy obowiązującym prawnym zakazie sekcji zwłok zmarłych (braku możliwości stwierdzenia przyczyn zgonu w oparciu o medyczne kryteria) oraz w oparciu o testy, których skuteczność porównywalna jest z rzutem monetą, a miejsce jest na śmietniku. Tak przynajmniej uważa prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak- Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek Rządowej Rady Medycznej.

Jak 13 profesorów dr hab. n. m. i 4 doktorów hab. n. m. wchodzących w skład Rady Medycznej przy premierze RP odniosło się do przygotowywanego przez ministerstwo zdrowia planu zaszczepienia 31 milionów Polaków niesprawdzoną, niezweryfikowaną szczepionką, mogącą przynieść katastrofalne skutki dla całej populacji naszego kraju- tego z oficjalnych komunikatów się nie dowiemy. Brak publicznego sprzeciwu może oznaczać, że doświadczeni medycy wyrażają aprobatę na zaaplikowanie rodakom potencjalnie śmiercionośnego specyfiku, dopuszczanego do użytku niezgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Proces opracowania nowej szczepionki zależy od wielu czynników, ale trwa średnio ok. 10 a nawet więcej lat.– czytamy na stronach PZH.gov.pl.

Jednak już teraz minister zdrowia zapowiedział, że Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu.

Na jakiej podstawie konstytucyjny minister polskiego rządu przyjął podobne założenie, tego już nie wyjaśnił. Nie wyjaśnił też, czy wszyscy eksperci z Rady Medycznej podpisali się pod tym projektem. Wydaje się jednak przekonany, że zaprezentowany projekt wyszczepień zostanie przeprowadzony.  Choćby i podstępem lub przymusem, jak możemy się domyślać. Obligatoryjnie. Ogólnopolska sieć polowych obozów szpitalnych, których budowę rozpoczynają właśnie wydelegowane spółki Skarbu Państwa zostanie obsadzona przez zwarte oddziały mundurowych. Stadiony i szpitale koncentracyjne nie są tylko efektem nieudolnych działań propagandowych rządu. Każdy kto tak twierdzi popełnia grzech łatwowierności, naiwności a może celowej manipulacji. Niezgrabne rezultaty pozornej rozrzutności stanowią doskonale wkomponowane elementy od dawna projektowanego mechanizmu. Stadionowe inwestycje i koncentracyjne szpitale polowe posłużą do taśmowego wyszepiania Polaków, ukrywania bezpośrednich przypadków powikłań eksperymentów farmakologicznych, a co najważniejsze, do izolowania niepokornych krytyków pandemicznych i COVID’owych buntowników, którzy już niedługo będą znikać za szlabanami kontrolowanych przez wojsko placówek.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów wyasygnowała właśnie kolejne 70 milionów dolarów, chcąc mieć pewność, że wszystkim mieszkańcom naszej planety zostanie zapewniony równy dostęp do szczepionek.

Piewca Nowej Normalności zmienił się w ambasadora pandemicznej marki. Premier Rzeczpospolitej, pomimo braku wiarygodnych, medycznych dowodów co do charakteru przebiegu i rozprzestrzeniania się choroby, jej średniookresowych i długotrwałych następstw, wbrew zaleceniom powołanych do tego instytucji rządowych takich jak PZH, forsuje potencjalnie niebezpieczne procedury medyczne w kolejnych reklamach wydarzenia pandemicznego. Zachęca do przyjęcia przez społeczeństwo kolejnych ograniczeń, restrykcji i wyrzeczeń. Odwołuje się do wspólnotowego etosu i społecznie odpowiedzialnego zachowania. Sam nie ma zamiaru postępować według zaproponowanych reguł, deklarując wyszczepianie Polaków potencjalnie groźnym, niezweryfikowanym, nieprzetestowanym należycie preparatem. Rządzący oczekują od społeczeństwa odpowiedzialnych zachowań, jednocześnie stawiając życie i zdrowie populacji całego kraju w hazardowej biofarmaceutycznej grze z prawdopodobieństwem wygranej bliskim rzutowi monetą. Beztrosko dokładają do puli życie 31 milionów Polaków z marną szansą na sukces.

Premier Morawiecki niczym kapłan lub prorok nowej COVID’owej religii wybawienia od wszelkiego złego upatruje w zaszczepieniu jak największej liczby rodaków.

Jeszcze wczoraj szczepionka wydawała się odległą nadzieją. Dziś mamy ją na wyciągnięcie ręki. (…) Niech dobre wieści z tego tygodnia będą dla nas najlepszą motywacją

– stwierdził w ostatnim koronawirusowym spocie reklamowym.

Szczepionka jako wybawienie, niemal jak „najświętszy sakrament” staje się doraźnym celem wykreowanego przedsięwzięcia. Wyszczepić wszystkich. Bez rzetelnej, publicznej debaty nad istotą choroby, bez naukowego zweryfikowania realnej skali zakażeń potwierdzonej wiarygodnymi metodami (nie tylko na bazie hobbystycznych estymacji 19-letniego studenta), bez symulacji potencjalnych skutków społeczno- ekonomicznych wprowadzanych kolejno obostrzeń, skutkujących upadkiem całych branż gospodarki. Mamy do czynienia nie tyle z „fałszywą pandemią” co z „fałszywą pandemiczną religią” i jej zwodniczymi prorokami.

Produkt pandemiczny sprzedaje się słabo. Na tyle, że do jego promocji trzeba było „wynająć” aktora Barcisia. Ten, należycie ucharakteryzowany opowiada pisany częstochowskim rymem wierszyk o tym, jak to podstępny wirus sprawia, że kaszel gnębi bez przerwy od nocy do rana. Podczas niemal 4-minutowej deklamacji aktor Barciś nie zakaszlał ani razu. Nawet się nie zasapał. Wszystkich chorych celebrytów, polityków i dziennikarzy opowiadających w mediach wielkowolumenowych i społecznościowych o tym jak to ciężko przechodzą COVID odsyłam do relacji z przebiegu choroby wszystkich cierpiących na nowotwory, których co roku umiera w Polsce ok. 100 tysięcy. Powinni wybrać się do hospicjów, gdzie terminalni pacjenci zmagają się z niewyobrażalnym cierpieniem latami. W tym roku z powodu planowego paraliżu służby zdrowia umrze ich znacznie więcej. W warunkach gorszych niż zwykle.

Heroldowie koronawirusa muszą sobie uświadomić, że śmierć naprawdę istnieje, ludzie umierają, a wizja tego co może nastąpić „po drugiej stronie” dla niektórych może być przerażająca.

Dobra nowina pandemiczna to szczepionka, którą będą zmuszeni przyjąć wszyscy- tak zapowiada prorok nowej ewangelizacji Mateusz. Pandemiczna ewangelia według świeckiego świętego Mateusza obiecuje wybawienie z pomocą niezwykle cennego preparatu. Jednak rzeczywistym, przemyślanym, doraźnym celem COVID’owego projektu jest trwała zgoda na nieograniczony dostęp koncernów i rządów do ciał wszystkich ludzi. Finalnym celem- nieodwracalna rekonstrukcja dotychczasowego porządku społeczno- polityczno- gospodarczego cywilizacji zachodniej.

Świat zmienia się w globalne Jonestown. Zastraszonym, zmanipulowanym, zindoktrynowanym wyznawcom COVID’owej religii wciska się dawki „eliksiru zbawienia”, który ma ich zanieść na łono Nowej Normalności. Globalny „złoty strzał”. Z tą różnicą, że po światowym Jonestown nie będzie komu posprzątać setek milionów ciał. Chyba, że zrobią to roboty i drony.

Wobec każdego, kto żyruje masowy szczepionkowy eksperyment powinny zostać wyciągnięte najsurowsze konsekwencje z odebraniem stanowisk, tytułów naukowych, karami finansowymi i długoletnim więzieniem włącznie. Bezwzględnie.

SAD