Globalny eksperyment zakończony cyfrową niewolą

Jeśli ktoś przez ostatnie dwa lata nie oglądał telewizji, nie korzystał z internetu, przebywał służbowo na dziewiczych wyspach bez dostępu do mediów albo zawodowo zajmował się bieżącymi rozgrywkami politycznymi i nadal ma wątpliwości albo zawodowo zajmował się bieżącymi rozgrywkami politycznymi i nadal ma wątpliwości co do przyczyn, sprawstwa, przebiegu i ostatecznych celów toczącej państwa zachodnie pandemii COVID-19, poniżej znajdzie informacje na temat tego, z czym społeczeństwa liberalnej demokracji muszą sobie obecnie radzić. W pigułce.

Żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości… Pandemia COVID-19 to wcześniej zaplanowany, opracowany i przećwiczony globalny kryzys, wywołany przez światowe elity finansowe, z wiodącą grupą tak zwanych ‘elit zachodnich’, głównie amerykańskich, przy świadomym współudziale Chin. Jest to globalna operacja o charakterze społeczno-polityczno-gospodarczym, skierowana przede wszystkim w państwa tak zwanego wolnorynkowego kapitalizmu, od Japonii i Korei Południowej, przez Nową Zelandię, Australię, aż po państwa Europy Zachodniej, Kanadę, Stany Zjednoczone i państwa Ameryki Łacińskiej. Celem tego ponadnarodowego i wieloaspektowego projektu jest dezorganizacja i znaczące osłabienia tychże państw po to, aby docelowo uniemożliwić im oraz zbudowanym na przestrzeni dziesięcioleci instytucjom, społeczeństwom, systemom bezpieczeństwa oraz siłom zbrojnym jakiekolwiek przeciwstawienie się wprowadzeniu jednolitego, globalnego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego na wzór chiński.

Foto: Pixabay

System ten, póki co nadal relatywnie łagodny, docelowo będzie bazował na totalnej, cyfrowej kontroli opartej na systemie kredytu społecznego, połączonej z psychologiczno-medyczno-społeczno-medialnym terrorem, wspieranym w razie potrzeby przez terror przymusu materialnego (cyfrowy pieniądz) i fizycznego (areszt, czasowa izolacja, permanentne wykluczenie). Wprowadzaniu tegoż systemu cyfrowego totalitaryzmu towarzyszyć będzie powszechne pozbawienie społeczeństw zachodnich jakiegokolwiek wpływu na system władzy, przy jednoczesnym odbieraniu własności, praw i wolności, w tym prawa wolności sumienia, wyznania, prawa do pracy, prawa do decydowania o własnym zdrowiu, własnym ciele i o przyszłości własnych dzieci.

Dzięki wykorzystaniu fałszujących wyniki testów na obecność wirusa od ponad 20 miesięcy rządy zainfekowanych państw mają możliwość systematycznego rozdmuchiwania statystyk zakażeń i zgonów, na podstawie których mogły wprowadzać rozliczne, oderwane od zasad medycyny, nauki, etyki ograniczenia, obostrzenia i restrykcje, uderzające we własne społeczeństwa. Dzięki nieustannej presji medialnej mediów rządowych oraz będących w rękach elit finansowych mediów globalnych i lokalnych, czynniki rządowe będące na usługach (na łasce i niełasce) tychże elit (z powodów różnych: zastraszenia, szantażu, groźby pozbawienia stanowisk a czasami zapewne groźby pozbawienia życia, z powodów finansowych ale też z czystej głupoty) wymuszają na społeczeństwach swoich państw podporządkowanie niedorzecznym wytycznym czy rozporządzeniom, sprzecznym z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, prawnymi, etycznymi czy wreszcie ekonomicznymi, jakie dotąd w tych państwach obowiązywały.

Wykorzystując dotychczasową powagę instytucji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), amerykańskie instytucje ds. zdrowia, jak Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), Agencja Żywności i Leków (FDA), Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH), instytucje Unii Europejskiej, jak Komisja Europejska (EC) czy Europejska Agencja Leków (EMA), oraz podobne instytucje na szczeblu państw narodowych (ministerstwa zdrowia, rady medyczne, rady lekarskie, itd.), elitom zachodnim udało się wywrzeć presję na większość środowisk politycznych, naukowych i lekarskich, dzięki czemu realizacja operacji pandemicznej nadal jest kontynuowana.

W wyniku nieustannej propagandy medialnej kreowanej na bazie wytycznych wymienionych wyżej instytucji międzynarodowych, w wyniku presji naukowców znajdujących się na listach płac koncernów farmaceutycznych, przy jednoczesnym zastraszaniu środowisk lekarskich stojących w opozycji do oficjalnych narracji pandemicznych, globalnym elitom udało się wmusić co najmniej jedną dawkę jednego z preparatów szczepionkowych, będących w fazie eksperymentu medycznego ponad 58,5% ludności globu (dane na dz. 23.12.2021 r. za Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World – The New York Times).

Równolegle do szczepionkowej nagonki (działania większości mediów, ekspertów i dziennikarzy przypominają współdziałanie pasterskich psów rasy border collie zaganiających zdezorientowane owce wprost do bramki z napisem „SZCZEPIONKI”) trwa praca rządów państw narodowych nad wprowadzeniem rozwiązań prawnych ograniczających działania małego i średniego biznesu, przy jednoczesnym wywieraniu presji na zarządzających tymi przedsiębiorstwami do egzekwowania będącego w sprzeczności z prawami konstytucyjnymi przymusu szczepionkowego. Unijny certyfikat COVID, zwany też paszportem covidowym, lub „subskrypcją na prawa obywatelskie wykupowane okresowo u firm farmaceutycznych”, które to rozwiązanie Polska przyjęła z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadza jawną segregację sanitarną i jest wstępem do implementacji rozwiązań spełniających definicję systemu totalitarnego.

„Żeby zakończyć pandemię w nadchodzącym roku, musimy być pewni, że wyszczepimy średnio 70% populacji każdego kraju do połowy przyszłego roku.” – oświadczył w ostatnich dniach dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus.

Racjonalną podstawą globalnej presji szczepionkowej nie może być ani skuteczność tych preparatów, ani ich bezpieczeństwo. Ostatni raport Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UK Health Security Agency) pokazuje wyraźnie, że osoby zaszczepione nie tylko zarażają się COVID znacznie częściej niż osoby niezaszczepione. Raport potwierdza, że osoby zaszczepione mają znacznie mniej przeciwciał i prawdopodobnie nigdy nie odzyskają pełnej odporności.

Cel szantażu szczepionkowego jest zgoła inny niż zdrowotny, i wcale nie tak trudny do przewidzenia.

„Chodzi o wymuszenie społecznej zgody na nieograniczony dostęp do naszych ciał dla firm medycznych, farmaceutycznych i technologicznych. Tak żeby zyskały one pełne, niekontrolowane prawo ingerowania w nasze ciała, czy wprowadzania substancji i technologii w formie ciekłej lub stałej. Płyny modyfikujące dna, implanty, podskórne mikroprocesory, czujniki.” (Globalny Bunt Elit, 16 maja 2020 r.)

To już się dzieje. „Firma ze Skandynawii (Szwecja – przyp. SAD) stworzyła microchip aplikowany pod skórę, który po zeskanowaniu pokaże aktualny status zaszczepienia.” donoszą media (za interia.pl). Wiadomo, że nad podobnymi rozwiązaniami od miesięcy pracuje amerykański Pentagon- ich rozwiązanie ma podobno wykrywać zarażenie coronawirusem.

Prowadzone symultanicznie procesy spowodują nieodwracalne zmiany w co najmniej trzech istotnych obszarach życia społecznego: prawie, genetyce i technologii, które zostały „sprzężone w jednym celu- maksymalizacji społecznej kontroli w globalnej skali.” (Globalny Bunt Elit, 9 maja 2020).

Herold Nowego Porządku Świata Klaus Schwab stwierdził, że „nie ma powrotu do świata jaki znaliśmy przed rokiem 2020”. Założona przez niego organizacja World Economic Forum zdołała rozpisać i zaplanować przebudowę dotychczasowego świata co do każdej węzłowej kwestii, każdego kluczowego zagadnienia i każdego kraju na ziemskim globusie. Autor Globalnego Resetu mówi nam wprost jaki świat czeka nas po pandemii. Rzecz w tym, że nie chcemy mu uwierzyć. Jednak Zmiana Globalnego Systemu Operacyjnego już się rozpoczęła i jest procesem nieodwracalnym. Być może olśnienia doznamy dopiero wówczas gdy będzie już za późno. Przebudowa świata jaki dotąd znaliśmy, rewolucja a’rebours, realizowana przez globalne elity, z wykorzystaniem rządów, ekspertów i mediów państw zachodnich przeciwko społeczeństwom tychże państw zostanie doprowadzona do końca. Tam czeka nas ten sam finał, który inspiratorom „odwróconej rewolucji” znany był od samego początku: Postpandemiczny Totalitaryzm.

Bez obaw, wszyscy zostaliśmy zaproszeni.

SAD

Szczepionka na COVID obok kordycepsu

Austria, kraj członkowski Unii Europejskiej, podpora demokracji i wolnego rynku, kraj kojarzony z kulturą wysoką, z Mozartem, Schubertem, Mahlerem, walcami Straussów, Zygmuntem Freudem, wprowadziła właśnie segregację sanitarną swoich obywateli. Jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły w miarę swobodnie korzystać z dobrodziejstw dotychczasowego stylu życia. Dla osób niezaszczepionych wprowadzono lockdown, czyli zakaz opuszczania domów. Osoby odmawiające przyjęcia eksperymentalnych preparatów paramedycznych będą mogły wychodzić z domów tylko w nagłych przypadkach.

Foto: YouTube

Nie mająca jakichkolwiek podstaw konstytucyjnych i medycznych segregacja sanitarna, która w Austrii została oficjalnie wprowadzona na okres 10 dni, jest możliwa jedynie dzięki wykorzystaniu narzędzi szantażu pandemicznego, tj. fałszujących wyniki testów PCR, budowanych na ich podstawie statystyk mających zastraszać społeczeństwa, presji i propagandzie medialnej, oraz preparatom szczepionkowym. Bez wykorzystania pretekstu szczepionkowego wprowadzenie sanitaryzmu pandemicznego nie byłoby możliwe.

Według oficjalnych danych w 2021 roku na COVID-19 wraz z chorobami współistniejącymi zmarło w Polsce około 3.300 osób. Trzy tysiące trzysta osób. Te same statystyki pokazują, że COVID bez chorób współistniejących był przyczyną śmierci niespełna 1.000 osób.

Powyższych faktów, przesłanek i  mechanizmów doskonale musi sobie zdawać sprawę śledzący pandemię od samego początku redaktor Witold Gadowski. Mimo to w jednym ze swoich ostatnich programów Komentarz Tygodnia z 3 listopada 2021 r. dokonał on rzeczy zdawałoby się niemożliwej. Żeby nie uronić ani kropli z jego przesłania, posłuchajmy co ogłosił w 28 minucie swojego programu.

„I teraz chcę Państwu podać coś optymistycznego na koniec tego bloku covidowego. Otóż firma Novavax, w której prym wiodą Francuzi zakończyła właśnie badania nad pierwszą, tradycyjną, tradycyjnie pojmowaną szczepionką przeciwko COVID-19 (…) Szczepionka oparta na białkach (…) Ta technologia sprawia, że jest to najbardziej podobny do tradycyjnych szczepionek preparat, jaki dotychczas został dopuszczony, będzie dopuszczony do użytku. Będzie dużo bardziej skuteczny. I będzie niósł dużo dłuższą odporność (…) Jest nadzieja. I ja nie wykluczam, że się zaszczepię takim preparatem, jeżeli on będzie zbliżony do tradycyjnej szczepionki. Bo rzeczywiście, uzyskać odporność bez narażania swojego organizmu na niepożądane odczyny, tak jak w przypadku dotychczasowych preparatów, które nie spełniały definicji szczepionki, no to jest rzecz dobra. Wtedy rzeczywiście człowiek staje się bardziej bezpieczny. Ja nie wykluczam poddania się temu preparatowi.

Przesłanie w powyższym brzmieniu zaproponował rzeszy swoich widzów i słuchaczy redaktor Gadowski, wiedząc, że prace nad rzekomą szczepionką na COVID firmy Novavax musiały trwać zaledwie ponad rok, i nie było jakichkolwiek szans na zweryfikowanie czy nowy preparat nie „narazi organizmu na niepożądane odczyny.”  

Następnie redaktor Gadowski prezentuje kategoryzację dostępnych obecnie na rynku szczepionek (już nie niebezpiecznych preparatów genetycznych, lecz właśnie „szczepionek”), opisując które z nich są lepsze a które gorsze. Do kategorii tych lepszych zaliczony został preparat firmy Novavax. Jednak tu zadziwieniu, żeby nie powiedzieć przerażeniu większości widzów, okazuje się, że nad najlepszymi preparatami na globalną, fałszywą pandemię pracują dwie firmy chińskie: Sinovac i Sinopharm.

„Cztery rodzaje szczepionek, powtarzam: białkowe, genetyczne, wektorowe i inaktywowane” – podsumował swoją kategoryzację redaktor Gadowski, zaliczając wszystkie mniej i bardziej podejrzane preparaty genetyczne do jednej i tej samej kategorii „szczepionek”.

Warto przy tym przypomnieć stanowisko pana redaktora Gadowskiego, jakie zaprezentował w ubiegłym roku w wywiadzie udzielonym Radiu Wnet. Wówczas twierdził on kategorycznie, iż „Szczepionki na koronawirusa to oszustwo”.

Co dokładnie powiedział redaktor Gadowski?

„Premier Polski, podobnie jak wielu innych polityków na świecie wygaduje okrutne brednie, szkodliwe dla zdrowia, mówiąc o tym, że: czekamy na szczepionkę. Nie mówiąc o tym co zdrowy rozsądek podpowiada, że najpierw lekarstwo, potem szczepionka. Nie ma innej logiki. Najpierw musi być lekarstwo a potem szczepionka. Każda inna logika jest logiką manipulacji i propagandy. Dziś można powiedzieć tyle: szczepionki są oszustwem. Dlatego, że dobre przygotowanie szczepionki według wszelkich autorytetów medycznych, a czytam bardzo wiele na ten temat, trwa 7 lat.

Skąd nagła zmiana w rozumieniu rzeczywistości przez redaktora Gadowskiego? Gdzie uciekło mu 5,5-6 lat niezbędnych do opracowania bezpiecznej szczepionki? I skąd nagle tyle ciepłych słów dla firm z Chin, które to państwo według twierdzeń pana redaktora, były źródłem modyfikowanego ludzką ręką wirusa, a następnie źródłem wielomiesięcznych kłamstw i dezinformacji na temat pandemii?

Ciekawy trop w całej sprawie pojawia się już w marcu 2021 roku, kiedy to została opublikowana informacja o podpisaniu umowy przez firmę Novavax z polską firmą Mabion na produkcję szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce. Umowa na produkcję na skalę komercyjną na lata 2022-2025 została ostatecznie sfinalizowana pomiędzy firmami na początku października 2021 r.  

Z informacji jakie wyciekły w pierwszych dniach listopada 2021 r. wynika, iż Polski Fundusz Rozwoju nie tylko przekazał spółce Mabion  40 milionów złotych na produkcję polskiej szczepionki ale „polskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne miało dodatkowo otrzymać ponad 100 milionów złotych na rozwój produkcji.” ( za money.pl)

Oznaczałoby to, że w tym przypadku budżet państwa dofinansował produkcję szczepionek na COVID-19 kwotą 140 milionów złotych. Dlatego też w interesie zarówno rządu polskiego, jaki i spółek Mabion i Novavax było i jest budowanie pozytywnego wizerunku „polskiej, zdrowej, naturalnej szczepionki”.

Czy możemy się spodziewać, że już wkrótce nowa, zdrowa, polska waksyna z kory dębu, soku z brzozy, mchu i paproci będzie oferowana obok wyciągu z kordycepsu w sklepiku pana redaktora? O to zainteresowani muszą pytać niepokornego pana Gadowskiego, któremu z niewiadomych dotąd powodów, radykalna zmiana poglądów na szczepienia covidowe zajęła zaledwie 12 miesięcy.

SAD

Globalny Bunt Elit – nieodwracalna przebudowa Świata

Równo rok temu ukazał się drukiem Globalny Bunt Elit. Książka, która była próbą zrozumienia i opisania tego co dzieje się ze współczesnym światem za przyczyną zjawiska określonego mianem pandemii covid-19. Większość tekstów z tej ksiązki powstała w maju 2020 r., zaledwie dwa miesiące od wprowadzenia pierwszych obostrzeń i lockdownów. Analizy przyczyn i założenia dotyczące możliwych skutków widocznych już wówczas procesów były jednoznaczne, jednak w publikacji zostały zaprezentowane w dosyć łagodny, często ogólnikowy sposób, tak aby skrajnością tez i twierdzeń nie narazić się na etykietę foliarza czy oszołoma.

Foto: SAD

Dziś po półtora roku, obserwując konkretne posunięcia rządów, korporacji cyfrowych, koncernów farmaceutycznych, zdając sobie sprawę z zainicjowanych procesów społeczno-polityczno-gospodarczych, możemy się przekonać, że analizy i projekcje zawarte w Globalnym Buncie Elit sprawdzają się jedna po drugiej. Oto kilka tez, twierdzeń i założeń opisanych książce do której większość teksów powstała jeszcze przed publikacją Wielkiego Resetu Klausa Schwaba.

*Zjawisko definiowane jako pandemia, światowa plaga, globalna zaraza, nazwane powszechnie pandemią COVID-19 jest projektem polityczno-społeczno-gospodarczo-medialnym, i jako zjawisko spełniające obiektywne kryteria medyczne- nie istnieje.

*COVID-19 nie jest nieuleczalną, śmiertelną chorobą, nad którą współczesna medycyna nie mogłaby zapanować.

*Projekt pandemiczny zainicjowany w 2019 r. służy do nieodwracalnej przebudowy Świata Zachodu.

*Projekt pandemiczny nie jest przypadkowym wydarzeniem. Jest doskonale zaplanowanym i konsekwentnie wdrażanym przez globalne elity działaniem, które wykorzystują do jego realizacji media, korporacje i lokalne rządy krajów zachodnich. Odkrywane i coraz szerzej publikowane dokumenty i analizy potwierdzają rozmyślny charakter covidowej pandemii.

*Liberalna demokracja i wolnorynkowy kapitalizm są w sposób bezceremonialny wygaszane i likwidowane.

*Trwa proces niszczenia małych i średnich przedsiębiorstw, odebrania własności, pozbawienie dochodów, obniżenie warunków życia, sukcesywnego obniżenia społecznych oczekiwań.

*Dotychczasowe style życia społeczeństw zachodnich są unieważniane, anulowane – systematycznie ograniczany jest swobodny dostęp do pracy, zakupów, rozrywki, podróży, restauracji, do miejsc kultury i wypoczynku.

*Następuje sukcesywne ograniczanie i reglamentacja praw podstawowych, które do niedawna uważane były za oczywiste, trwałe, bezwzględnie należne jednostkom i grupom społecznym.

*Projekt pandemiczny sterowany jest medialnie z wykorzystaniem świata eksperckiego; społeczeństwa najbardziej zdawałoby się wolnych państwa świata są godowe podporządkować się tej manipulacji w sposób jeszcze bardziej uległy niż można to było wcześniej przewidzieć.

*Systemy eksperckie zdradziły społeczeństwa zachodnie, którym winny były służyć; lekarze, naukowcy, dziennikarze, politycy, prawnicy, służby specjalne, NGO’sy, instytucje międzynarodowe pozostawiły społeczeństwa zachodnie samym sobie.

*Cały system zabezpieczenia, system bezpieczeństwa społeczeństw zachodnich implodował.

*Szczepionka jest narzędziem wielozadaniowym, prowadzącym z jednej strony do ograniczania praw, zaś z drugiej do transhumanizmu, opartego na modyfikacjach genetycznych i implementacji cyfrowych technologii.

*Potwierdza się rola Chin w projekcie pandemicznym; Chiny są cichym sponsorem i protektorem Rewolucji Pandemicznej, przebudowy Świata Zachodu.

*Stany Zjednoczone przestały być gwarantem eksportowanych dotąd przez to państwo systemów, tj. liberalnej demokracji i wolnorynkowego kapitalizmu; nowym, globalnym hegemonem są Chiny, dlatego też w świecie Zachodu, w tym również w USA, wdrażany jest nowy systemem: cyfrowy totalitaryzm na wzór chiński.

*Świat Zachodu dzięki lokalnym rządom i globalnym korporacjom jest właśnie przebudowywany w system totalitarnej kontroli na wzór chiński. Wystarczy wziąć pod uwagę przykłady Włoch, Australii, Nowej Zelandii czy Kanady.

*Niemal niezauważalnie wdrażany jest system powszechnej inwigilacji, cyfrowej, globalnej kontroli, z wykorzystaniem informacji o nas samych, przejawiający się w projektach paszportów szczepionkowych, projektach ID20202 czy zielonego ładu; już wkrótce z wykorzystaniem internetu rzeczy, 5G i 6G.

*Nie ma i nie będzie powrotu do dawnego systemu, przedpandemicznej rzeczywistości – wszyscy którzy liczą na powrót do Starej Normalności przeżyją rozczarowanie.

Globalny Bunt Elit miał być ostrzeżeniem przed tym co może nas czekać, jeśli pozwolimy globalnym elitom i wykorzystywanym przez nie rządom państw zachodnich prowadzić dalej covidowy projekt. Po wyszczepieniu w Polsce ok. 50% społeczeństwa, a w innych krajach zachodnich 70% czy nawet 80% eksperymentalnym preparatem o niewiadomym składzie widzimy, jak sprawnie działa machina pandemiczna i jak łatwo kolejne społeczeństwa uginają się pod naporem pandemicznego walca.

Przekroczyliśmy projekcje Billa Gatesa, które rok temu wydawały się szalone i niedorzeczne . Nie tylko wyszczepiamy populację całego globu czy całych społeczeństw poszczególnych państw. Eksperymentalne preparaty genetyczne o nie do końca wiadomym składzie podawane są w niektórych państwach po raz trzeci i czwarty.

Społeczeństwa są i będą przebudowywane, ponieważ takie decyzje zapadły na najwyższych szczeblach globalistycznej władzy. Patronem dominującego już wkrótce systemu polityczno-społeczno-gospodarczego przestają być Stany Zjednoczone a stają się Chiny – cichy sponsor i patron zachodnich elit i samego projektu pandemicznego. Zmienia się światowy hegemon. Dotychczasowy traci wpływy, władzę, możliwości oddziaływania. Przebudowuje i podporządkowuje swoje społeczeństwo regułom gry nowego hegemona – Chin.

Bez zdecydowanego sprzeciwu większości społeczeństw, bez buntu mas przeciwko własnym elitom i rządom, w perspektywie miesięcy nie lat, zostaniemy wtłoczeni w system totalitarny, cyfrowy system totalitarny, z którego nie będzie już ani wyjścia ani ucieczki.

Odpowiedzią na globalny reset jest reset lokalny, jest lokalny bunt, odłączenie się od systemu zanim stanie się on na tyle szczelny, że nie będzie z niego ucieczki. Czas zacząć działać. Wszyscy, którzy chcą ochronić swoje rodziny i resztki upadającego świata nie mogą czekać na panów Gadowskiego, Sumlińskiego, Szlachtowicza, Pospieszalskiego, Bąkiewicza czy Danilczuka, po to, żeby oni coś zrobili, coś zmienili. Społeczeństwa muszą natychmiast zacząć się organizować, tworzyć grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, podmioty niezależne od władzy centralnej i przywiezionych w teczkach liderów. Walec pandemiczny nie przestanie przeć naprzód. Pandemia nie skończy się do czasu wprowadzenia systemu totalitarnego na wzór chiński.

Odpowiedzią na rewolucję elit, na rewolucję a rebours, musi być powszechny bunt mas. Odpowiedzią musi być kontrrewolucja, ze wszystkimi jej konsekwencjami, nawet najbardziej krwawymi. W przeciwnym razie staniemy się niewolnikami w totalitarnym świecie cyfrowej kontroli.

Sławomir A. Danilczuk

Autor książki: Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki Pandemii

Dlaczego elity podjęły bunt? Wywiad w PCh24Tv

PCh24Tv

Wywiad w telewizji PCh24TV z 04 marca 2021 r.

Z kim państwa zachodnie przegrały wyścig gospodarczy i dlaczego?

Kto będzie spłacał długi państw zachodnich?

Dlaczego globalne elity zwróciły się przeciwko społeczeństwom?

Jakie są przyczyny społecznej bierności?

Cała rozmowa PCh24Tv z dnia 04.03.2021 r.