Dodatkowe 58 tys. zł na dokumentację budowy kanalizacji

Urząd Miasta wydał dodatkowe 58 tys. zł na dokumentację projektową niezbędną do kontynuowania budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Kolejowej. Dodatkowy koszt wynika z zaniedbań Urzędu, który dopuścił do przedawnienia wydanego wcześniej pozwolenia na budowę. Jak wynika z informacji przedłożonych przez Urząd, mieszkańcy nie mogą obecnie korzystać z ukończonych dotąd odcinków kanalizacji m.in. przy ul. Chopina, Jabłońskiego, Tabelowej i Błotnej, ponieważ nie zostały one podłączone z istniejącą siecią kanalizacyjną. Inwestycja ma zostać ukończona dopiero jesienią 2024 roku.

W sierpniu 2022 r. Miasto Łaskarzew ogłosiło przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w kilku lokalizacjach jednocześnie, między innymi na ul. Chopina, Jabłońskiego, Kolejowej, Kościuszki, Przychodniej, Klonowej, Kusocińskiego i Warszawskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu opiewającego na kwotę 13.293.840 zł okazało się, że pozwolenie na budowę odcinka na ul. Kolejowej uległo przedawnieniu i jest nieważne.

W związku z tym Urząd Miasta musiał wycofać ze Starostwa Powiatowego zgłoszenie robót na tym odcinku i zlecić wykonanie nowej dokumentacji projektowej, za którą trzeba było ponieść dodatkowy koszt w wysokości 57.810 zł.

Gdyby nie zaniedbania Urzędu pieniądze zostałyby w kasie Miasta i można by je przeznaczyć na inne cele. Nie wiadomo czy osoby odpowiedzialne za te zaniedbania poniosły konsekwencje. Płacimy za to wszyscy. Dodatkowo z powodu braków dokumentacyjnych prace na tym odcinku nie mogły być dotąd kontynuowane.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy czekają – wykonawcy się nie spieszy

Z oświadczeń burmistrz Laskowskiej wynika, iż realizacja budowy kanalizacji na wszystkich odcinkach zakończy się dopiero jesienią 2024 r. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 2 lata na sfinalizowanie inwestycji.

Z informacji, jakie podał Urząd Miasta wynika, że przyłącza mieszkańców będą wykonywane dopiero po ukończeniu budowy sieci na poszczególnych odcinkach i łączeniu tychże odcinków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kanalizacji dopiero po formalnym zakończeniu budowy, czyli najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku.

Tymczasem, jak twierdzi burmistrz Laskowska, wykonawca który wygrał przetarg w Łaskarzewie prowadzi obecnie prace i realizuje inwestycje w innych częściach kraju.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszego miasta mogą zaczekać. Do jesieni 2024 r.

Sławomir Danilczuk


Powyższy artykuł powstał przy współpracy z Fundacją Lokalny Reset.
Wesprzyj Fundację swoją wpłatą.

Fundacja Lokalny Reset
25 1020 4476 0000 8002 0467 7771

Na cele statutowe fundacji


Nowa hala i problemy z przetargami

Do astronomicznej kwoty 18.5 miliona zł urósł budżet na budowę nowej hali sportowej w Łaskarzewie. Suma ta jest o ok. 4 miliony wyższa niż założenia projektowe z pierwszej połowy 2022 r. Wówczas na budowę nowego obiektu sportowego miało wystarczyć 14.5 miliona zł. Oferty zgłoszone w ostatnim przetargu wynosiły odpowiednio ponad 19,6 mln zł i ponad 23,7 mln zł. Czy uda się znaleźć wykonawcę na budowę hali biorąc pod uwagę kłopoty z przetargami w ostatnich latach?

Źródło: UM Łaskarzew

Ekipa burmistrz Laskowskiej nie umie w przetargi. Według danych dostępnych na platformie LoginTrade, gdzie publikowane są wszystkie przetargi ogłaszane przez Miasto Łaskarzew od 2021 r., na 16 rozstrzygniętych postępowań w 2022 roku unieważniono aż 11, z czego aż 6 dotyczyło budowy kanalizacji, 2 przebudowy ul. Przychód i kolejne 2 dotyczyły budowy nowej hali sportowej.

W latach 2021 – 2022 ekipa burmistrz Laskowskiej w 12 podejściach nie potrafiła znaleźć wykonawcy na budowę i przebudowę ważnej infrastruktury w naszym mieście, tj. budowę dróg, kanalizacji i nowej hali sportowej.

Pierwsze przetargi na budowę kanalizacji przy ul. Malinowej i Miodowej ogłoszone i unieważnione zostały ponad rok temu, we wrześniu i październiku 2021 r. (łącznie unieważniono 4 przetargi na tę inwestycję). Oznacza to, że mieszkańcy Osiedla Ogrody już dziś powinni korzystać z nowej sieci, jednak muszą na nią jeszcze zaczekać.

Przetargi na budowę kanalizacji przy ul. Kolejowej, Klonowej, Przychodniej i Żytniej unieważniane były aż 6-kronie. Wyłonienie wykonawcy na tę inwestycję udało się dopiero za siódmym razem.

Dlatego też obawy mieszkańców co do umiejętności wykorzystania kolosalnych środków na budowę hali sportowej mogą być uzasadnione.

Unieważnione przetargi Łaskarzew 2021 – 2022 r. Opracowanie własne. Źródło: LoginTrade.

Pochodzący z trzech różnych źródeł budżet na budowę hali sportowej w Łaskarzewie (4 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, 8 mln zł z Polskiego Ładu, oraz 6,5 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu naszych parlamentarzystów, wicemarszałek Marii Koc, oraz posła Grzegorza Woźniaka. To im należą się szczególne podziękowania.

Należy przy tym postawić pytanie, czy w celu osiągnięcia sukcesu przedwyborczego ekipa burmistrz Laskowskiej nie ograniczy zakresu wykonania projektu o istotne jego elementy i funkcje, żeby tylko zmieścić się w budżecie, znaleźć wykonawcę, i nie skompromitować się po raz kolejny.

Czy burmistrz Laskowska i jej nieporadna, jak dotąd, ekipa poradzi sobie z jedną z największych inwestycji w historii Łaskarzewa? Oby tak było.

Nasze miasto i mieszkańcy czekają na nową halę od ponad 20 lat.  

Sławomir Danilczuk