Dodatkowe 58 tys. zł na dokumentację budowy kanalizacji

Urząd Miasta wydał dodatkowe 58 tys. zł na dokumentację projektową niezbędną do kontynuowania budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Kolejowej. Dodatkowy koszt wynika z zaniedbań Urzędu, który dopuścił do przedawnienia wydanego wcześniej pozwolenia na budowę. Jak wynika z informacji przedłożonych przez Urząd, mieszkańcy nie mogą obecnie korzystać z ukończonych dotąd odcinków kanalizacji m.in. przy ul. Chopina, Jabłońskiego, Tabelowej i Błotnej, ponieważ nie zostały one podłączone z istniejącą siecią kanalizacyjną. Inwestycja ma zostać ukończona dopiero jesienią 2024 roku.

W sierpniu 2022 r. Miasto Łaskarzew ogłosiło przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w kilku lokalizacjach jednocześnie, między innymi na ul. Chopina, Jabłońskiego, Kolejowej, Kościuszki, Przychodniej, Klonowej, Kusocińskiego i Warszawskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu opiewającego na kwotę 13.293.840 zł okazało się, że pozwolenie na budowę odcinka na ul. Kolejowej uległo przedawnieniu i jest nieważne.

W związku z tym Urząd Miasta musiał wycofać ze Starostwa Powiatowego zgłoszenie robót na tym odcinku i zlecić wykonanie nowej dokumentacji projektowej, za którą trzeba było ponieść dodatkowy koszt w wysokości 57.810 zł.

Gdyby nie zaniedbania Urzędu pieniądze zostałyby w kasie Miasta i można by je przeznaczyć na inne cele. Nie wiadomo czy osoby odpowiedzialne za te zaniedbania poniosły konsekwencje. Płacimy za to wszyscy. Dodatkowo z powodu braków dokumentacyjnych prace na tym odcinku nie mogły być dotąd kontynuowane.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy czekają – wykonawcy się nie spieszy

Z oświadczeń burmistrz Laskowskiej wynika, iż realizacja budowy kanalizacji na wszystkich odcinkach zakończy się dopiero jesienią 2024 r. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma 2 lata na sfinalizowanie inwestycji.

Z informacji, jakie podał Urząd Miasta wynika, że przyłącza mieszkańców będą wykonywane dopiero po ukończeniu budowy sieci na poszczególnych odcinkach i łączeniu tychże odcinków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kanalizacji dopiero po formalnym zakończeniu budowy, czyli najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku.

Tymczasem, jak twierdzi burmistrz Laskowska, wykonawca który wygrał przetarg w Łaskarzewie prowadzi obecnie prace i realizuje inwestycje w innych częściach kraju.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z naszego miasta mogą zaczekać. Do jesieni 2024 r.

Sławomir Danilczuk


Powyższy artykuł powstał przy współpracy z Fundacją Lokalny Reset.
Wesprzyj Fundację swoją wpłatą.

Fundacja Lokalny Reset
25 1020 4476 0000 8002 0467 7771

Na cele statutowe fundacji