Rada Działalności Pożytku Publicznego pod kontrolą rodziny Laskowskich

W dniu 04.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie inauguracyjne Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie. Większość czasu poświęcono szkoleniu dotyczącemu funkcjonowania Rady, które przeprowadził administratywista Andrzej Rybus- Tołłoczko. Podczas posiedzenia wyłoniono prezydium Rady w osobach: Patryka Błachnio – przewodniczącego, Eryka Laskowskiego – wiceprzewodniczącego i Klaudii Sosnówki – sekretarza. Kontrola nad nowo utworzonym ciałem społeczno – doradczym  pozostała w rękach członków rodziny Laskowskich oraz osób bezpośrednio z nimi powiązanych.

Foto: Facebook Miasto Łaskarzew

W założeniach Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma być organem doradczym, zadaniem którego jest dokonywanie konsultacji i wydawanie opinii dotyczących dokumentów, najczęściej uchwał, dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, w tym przypadku burmistrza.

Wszystko zostaje w rodzinie

Z wypowiedzi i zabiegów byłego już (odchodzi na emeryturę) sekretarza Miasta Łaskarzew Henryka Dąbrowskiego podjętych podczas spotkania roboczego w ubiegłym tygodniu mogło wynikać, iż grupie obecnie sprawującej władzę w naszym mieście zależy na utrzymaniu kontroli nad nowym gremium. Nowo wybranym członkom Rady sygnalizował wówczas, jak bardzo ważne są funkcje kierownicze.

Być może dlatego właśnie – parafrazując jedno z reklamowych haseł – wszystko pozostało w rodzinie.

Kandydaturę sekretarza Rady – Klaudię Sosnówkę, pracownika Urzędu Miasta – zgłosiła burmistrz Anna Laskowska. Osobę Patryka Błachnio zgłosił wspierający działania burmistrz Laskowskiej radny Głowacki. Natomiast kandydaturę Eryka Laskowskiego – wybrany na przewodniczącego Patryk Błachnio, który został zgłoszony przez Stowarzyszenie CIA. Członkiem zarządu tego stowarzyszenia jest radny Łukasz Laskowski, który również wchodzi w skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Warto przypomnieć, iż dwudziestokilkuletni przewodniczący Rady należy do „niezależnej grupy nieformalnej Łaskarzew 2030”, której członkowie w ramach jednej z facebookowych grup popisywali się niewybrednymi atakami na mieszkańców Łaskarzewa, mających inne zdanie niż obecna grupa sprawująca władzę w naszym mieście. Pisałem o tym w tekście Debata o Łaskarzewie- szyderstwa, zastraszanie, wykluczenie.

Jest to ta sama grupa „niezależnych działaczy”, która karnie realizowała ankietę promującą bezsensowne, szkodliwe w mojej ocenie pomysły Eryka Laskowskiego, sugerujące m.in. „organizowanie ognisk/pikników/grilla (…) na terenach leśnych” w Łaskarzewie, co rzekomo miałoby zwiększyć atrakcyjność turystyczną naszego miasta. Szczegóły można znaleźć w tekście Nasze koncepcje, Nasze Sprawy, „mój osobisty projekt”.

Informacje o składzie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdziemy na stronach Miasta Łaskarzew.

Burmistrz Laskowska często powtarza jak bardzo zależy jej na różnorodności działalności społecznej w Łaskarzewie. Praktyka życia lokalnej wspólnoty pokazuje, że różnorodność jest ciekawa jedynie o tyle, o ile niezależne organizacje i grupy nieformalne kontrolowane są przez członków rodziny Laskowskich oraz osoby z nimi powiązane.

Na dziś trudno jest w Łaskarzewie znaleźć organizację, która nie byłaby pod wpływem lub pod kontrolą rodziny Laskowskich. Wszystko w ramach procedur demokratycznych, oczywiście.

Sławomir Danilczuk