Ewa Stępień udzieliła poparcia burmistrz Annie Laskowskiej – emocjonalne wystąpienie

‘Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich abyście oddali Państwo głos na obecną Panią burmistrz Annę Laskowską. Pani Anna ma u mnie pełne poparcie i mam nadzieję, zyska również Państwa zaufanie’– oświadczyła Ewa Stępień, kandydatka na burmistrza Miasta Łaskarzew, która w wyborach 7 kwietnia uzyskała ponad 20% poparcie (511 głosów), co dało jej trzeci wynik w pierwszej turze.

Ewa Stępień zdementowała również nieprawdziwe informacje, jakoby jej komitet popierał kandydaturę Armina Tomali. ‘Metody zdobywania poparcia czy też głosów stosowane przez pana Armina Tomalę godzą w nasze osobiste przekonania’ – oświadczyła kandydatka.

Ewa Stępień, kandydatka na burmistrz Miasta Łaskarzew udzieliła dziś pełnego poparcia obecnej burmistrz Annie Laskowskiej, która o najważniejszy urząd w naszym mieście zmierzy się w drugiej turze wyborów samorządowych 21 kwietnia 2024 r.

‘Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich abyście oddali Państwo głos na obecną Panią burmistrz Annę Laskowską. Pani Anna ma u mnie pełne poparcie i mam nadzieję, zyska również Państwa zaufanie

– zadeklarowała kandydatka na burmistrza, która z wynikiem ponad 20% głosów uplasowała się na trzecim miejscu w ubiegłotygodniowej pierwszej turze wyborów samorządowych.

Jednocześnie zdementowała nieprawdziwe informacje, jakoby jej komitet udzielił poparcia kontrkandydatowi burmistrz Laskowskiej Arminowi Tomali. Zwróciła uwagę na godzące w dobre imię kandydata i ewentualnego włodarza sposoby uzyskiwania poparcia i głosów stosowane przez Armina Tomalę.

‘Metody zdobywania poparcia czy też głosów stosowane przez pana Armina Tomalę godzą w nasze osobiste przekonania. Nie możemy pozwolić aby filary rozwoju miasta były budowane na tak słabych fundamentach jakimi jest polityka pana Armina. Tego typu zachowania godzą w dobre imię kandydata na burmistrza i ewentualnie przyszłego włodarza’  

– oświadczyła w swoim emocjonalnym wystąpieniu Ewa Stępień.

Burmistrz Anna Laskowska podziękowała za udzielone poparcie i poprosiła o oddanie głosu w wyborach 21 kwietnia 2024 r.

Film opublikowany na profilu facebookowym KWW Łaskarzew Moje Miasto oraz udostępniony na wielu innych profilach wzbudził ogromne zainteresowanie i żywą dyskusję mieszkańców.

Metody godzące w dobre imię kandydata

O dosyć nietypowych metodach reagowania na sytuacje kryzysowe oraz próbach manipulowania informacjami i zatajania istotnych faktów przez kandydata Armina Tomalę oraz osoby z jego bezpośredniego otoczenia informowaliśmy w artykułach już na początku lutego i marca 2024 r. Docierały do nas informacje o różnego rodzaju naciskach i presji ze strony osób związanych z komitetem KWW Dla Rozwoju Łaskarzewa na kandydatów z komitetów konkurencyjnych oraz na osobą, które deklarowały wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez pozostałe komitety.

W połowie marca dotarły do nas niezwykle niepokojące informacje o groźbach karalnych trwałego uszkodzenia ciała, kierowane wobec mieszkańca Łaskarzewa przez jednego z kandydatów do Rady Miasta. Sprawa została zgłoszona na policję.

Pisemna informacja o treści pogróżek została skierowania zarówno do kandydata Armia Tomali za pośrednictwem KWW Dla Rozwoju Łaskarzewa oraz do przewodniczącego Rady Miasta Leszka Bożka.

Informacja ta pozostała bez jakiejkolwiek reakcji ze strony osób piastujących i zamierzających piastować najważniejsze funkcje w Łaskarzewie.

Sławomir Danilczuk