Czy stanowisko Sekretarza Miasta zostało obsadzone zgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 5 ustaw o pracownikach samorządowych obsadzenie stanowiska Sekretarza Miasta odbywa się w drodze naboru kandydatów, czyli w drodze równego dostępu do miejsc pracy. Kandydat powinien mieć co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym, oraz 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Z początkiem nowego roku stanowisko Sekretarza Miasta Łaskarzewa w procedurze bezkonkursowej objęła Kamila Licbarska – pracownik Magistratu. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

FOTO: Strona UM Łaskarzew

Obowiązek utworzenia stanowiska sekretarza w starostwie powiatowym czy urzędzie gminnym określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zdecydowana większość miast i gmin decyduje się na przeprowadzenie na to stanowisko otwartego, jawnego konkursu „w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy”.

Jednak nie dzieje się tak w Łaskarzewie pod rządami burmistrz Laskowskiej.

Wątpliwa kandydatura, brak oświadczeń majątkowych

Warto zauważyć, iż ustawa o pracownikach samorządowych w sposób jednoznaczny stawia kandydatom na sekretarza miasta wymagania co najmniej dwuletniego stażu pracy na „kierowniczym stanowisku urzędniczym”.  Zarówno radni (link do oświadczeń) jak i kierownicy jednostek Urzędu Miasta (link do oświadczeń) mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych, które są publikowane w biuletynie informacji publicznej. Jednak brak takich oświadczeń w przypadku sekretarz Licbarskiej zarówno za rok 2021 jak i lata poprzednie, tj. 2017-2020.

Czy mianowana przez burmistrz Laskowską sekretarz Licbarska spełnia wymóg pełnienia kierowniczego stanowiska urzędniczego przez okres co najmniej 2 lat?

Jeśli tak, to z jakich powodów brak jej oświadczeń majątkowych za lata poprzednie? Takie oświadczenia był zobowiązany składać nawet Inspektor Referatu Finansowego. Kto nie dopełnił obowiązków w tym zakresie?

Kandydatura sekretarz Licbarskiej w oczach kierowanego przez burmistrz Laskowską Urzędu była na tyle wątpliwa, że zablokowano możliwość komentowania informacji o tej nominacji na stronie facebookowej UM Łaskarzew.

Przeciętni sekretarze bezkonkursowi

Stanowisko sekretarza jest jednym z najważniejszych stanowisk w każdym urzędzie gminy, urzędzie marszałkowskim czy starostwie. Do zadań takiej osoby należy m.in. organizowanie pracy urzędu, nadzór nad jego działalnością, zapewnienie dbałości o obsługę klientów, nadzór nad gospodarką majątkiem urzędu, realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi, i wiele innych.

Ostatnie informacje na temat naboru kandydatów na Sekretarza Miasta Łaskarzew w drodze konkursu pochodzą z 2015 r. Wówczas stanowisko to obejmowała pani Iwona Kozieł.

Natomiast na stronach Urzędu brak jakichkolwiek informacji o procedurze konkursowej odnoszącej się do poprzedniego Sekretarza Miasta H. Dąbrowskiego. Jak wskazują na to dokumenty, a właściwie ich brak, pan Dąbrowski był sekretarzem z wewnętrznego awansu urzędniczego.

W jaki sposób odbiło się to na funkcjonowaniu łaskarzewskiego Magistratu przez ostatnie 4 lata? Aż 81.4% mieszkańców oceniło funkcjonowanie Urzędu Miasta bardzo źle, źle lub przeciętnie.

Sławomir Danilczuk