Wigilia urzędników i sprawa Kacpra Chorosia

Na prośbę pochodzącej z naszego miasta Pani Anety Wójcik publikujemy jej poruszający apel, dotyczący dwóch bulwersujących mieszkańców Łaskarzewa kwestii: sposobu pracy Urzędu Miasta oraz sposobu traktowania najbardziej potrzebujących. Czy kierowany przez burmistrz Annę Laskowską urząd należycie wypełnia swoje obowiązki? Czy właściwie ustala priorytety pracy? Czy odpowiednio zajmuje się najważniejszymi dla łaskarzewiaków problemami?

Głos mieszkańców…

Drodzy Łaskarzewianie,

Współczuję nam trudnego losu, jaki stwarza burmistrz Anna Laskowska, która skutecznie ogranicza nam kontakt z urzędnikami a przez to załatwienie spraw i wręcz naraża na nieodwracalne niebezpieczeństwo. O czym będzie dalej. 
Jak to możliwe by stale skracać czas pracy, w wakacje tak było i dziś sytuacja się powtórzyła. KTO DLA KOGO JEST? Urząd dla obywatela czy na odwrót?

Dziś o godzinie 14.00 urząd był nieczynny a ja specjalnie przyjechałam by nie dopuścić do zamarznięcia Kacpra Chorosia.

O skandalicznym bytowym położeniu Kacpra, o tym, że jest on wyrzucony do ciemnej, zimnej piwnicy bez prądu wie 9 urzędników i co najmniej 2 radne. W tej sprawie wciąż interweniuję wraz z moimi Rodzicami. Osobiście – byłam w towarzystwie Mamy  – w MOPSie 7 grudnia 2022 r., następnie rozmawiałam telefonicznie 12.12.2022 r. z kierownik p. Anną Tobiasz a moi Rodzice zaniepokojeni bezczynnością i brakiem skutecznej pomocy kolejny raz zwrócili się na piśmie do burmistrz. I nic…

Czekamy na nieszczęście, gdy tymczasem urzędnicy w godzinach pracy spotykają się na wigilii w Pollenie. Czego sobie nawzajem życzycie? By nie podzielić losu sieroty? 

Anno, Twoje dzieci mają matkę, ojca, babcię a więc wytęż się i w końcu wczuj się w sytuację Kacpra nie angażuj się tak w życie polityczne (te wyjazdy do Kalisza i inne w trakcie pracy) ale weź się za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

Czy w sprawie Kacpra w te mrozy – zagrażające życiu – czekasz na lato?

Aneta Wójcik