Dyr. Jonczak uspakaja: przebudowa ul. Garwolińskiej zakończy się w tym roku.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jonczak zapewnia, prace związane z inwestycją dotyczącą przebudowy ul. Garwolińskiej powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku. Obecne opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu wynosi zaledwie 10 dni. Zgodnie z informacją uzyskaną z PZD „wykonawca planuje zakończenie kompleksowe robót do końca tego roku.”

Marek Jonczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, foto: SAD

W rozmowie z dyrektorem Markiem Jonczakiem uzyskaliśmy zapewnienie, że na chwilę obecną wykonawca, firma Meliorant z Garwolina, „nie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu w związku ze wstrzymaniem robót, których przyczyną były odkrycia archeologiczne.” Opóźnienie w prowadzonych pracach wynosi zaledwie 10 dni.

„Termin wykonania umowy został określony na 355 dni od jej zawarcia z możliwością jego wydłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( odkrycia archeologiczne) .”

– oświadczył dyrektor Jonczak.   

Jednoczenie przedstawiciel inwestora, Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie wskazał, że:

„Wykonawca planuje zakończenie kompleksowe robót do końca tego roku. Na obecnym stanie zaawansowania robót nie jest możliwe precyzyjne określenie, czy będzie to miesiąc: wrzesień, październik, listopad.”

Jednoznaczne zapewnienia wykonawcy, firmy Meliorant oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg są bardzo optymistyczne dla naszego Miasta.

Perspektywa zakończona przebudowy ul. Garwolińskiej jeszcze w tym roku to dobra informacja dla mieszkańców i łaskarzewskich przedsiębiorców.

Sławomir Danilczuk