Stowarzyszenie CIA otrzymuje od Miasta wsparcie ponad 300 tys. zł

W 2011 r. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne otrzymało w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni 82 m2 w budynku przy ul. Alejowej 13. Aktualna umowa obowiązuje do końca 2027 r. Jeżeli przyjmiemy, że wynajem takiego lokalu na wolnym rynku kosztowałby 1800 zł miesięcznie, czyli 21.600 zł rocznie, to łaskarzewskie CIA przez 14 lat otrzyma od Miasta wsparcie w wysokości 302.400 zł. Plus ok. 67.200 zł jako pokrycie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej.

Foto: Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne w Łaskarzewie

Koszt wynajmu lokalu na wolnym rynku

Cena wynajmu lokalu biurowo-usługowego w Łaskarzewie o powierzchni około 20 m2 wynosi 400 zł. Lokal w dobrym standardzie o powierzchni 40 m2 można wynająć za 1000 zł. Niedawno dostępna była oferta wynajmu lokalu użytkowego o pow. ok. 80 m2 przy ul. Alejowej w cenie 2000 zł. Do cen najmu należy doliczyć opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, czyli ok. 400 zł miesięcznie.

W 2011 r. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne uzyskało od miasta lokal o pow. 82 m2 w budynku przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie. W 2019 r. burmistrz Laskowska przedłużyła umowę bezpłatnego użyczenia z tą organizacją na kolejne 8 lat, tj. do końca roku 2027.

Remont został odmieszkany w 3 lata

Członkowie zarządu i osoby związane ze stowarzyszeniem często podnoszą argument, że w 2011 roku przeprowadzili oni remont generalny zajmowanego lokalu oraz części powierzchni wspólnych, dlatego są oni uprawnieni do korzystania z tej nieruchomości nieodpłatnie. Nie popełnimy błędu jeśli przyjmiemy, że koszt remontu takiego obiektu mógł wynieść wówczas około 60 tys. złotych – to dosyć wysoki budżet jak na zakres prac remontowych tego typu lokalu 12 lat temu. Natomiast za wynajem podobnego lokalu na wolnym rynku należałoby zapłacić około 1800 zł miesięcznie, czyli rocznie 21.600 zł. Zatem stowarzyszenie „odmieszkało” przeprowadzony remont w okresie pierwszych 3 lat funkcjonowania na ul. Alejowej.

Jeśli do kosztów najmu dodamy koszty ogrzewania i energii elektrycznej w wysokości ok. 400 zł miesięcznie, uzyskamy kwotę 4800 zł rocznie. Te koszty funkcjonowania prywatnego bądź co bądź stowarzyszenia również pokrywa Urząd Miasta.

Hojni łaskarzewiacy – 369.600 zł przez 14 lat

Jak łatwo policzyć przez 14 lat, od roku 2014 do 2027 – po odliczeniu kosztów remontu „odmieszkanych przez 3 lata” – Centrum Integracyjno Animacyjne zostało wsparte przez Urząd Miasta, a więc przez wszystkich łaskarzewiaków, kwotą ponad 300 tys. zł, tj. 302.400 zł. Koszty ogrzewania i energii elektrycznej to około 4.800 zł rocznie, czyli przez okres 14 lat to dodatkowe ok. 67.200 zł. Łącznie daje to 369.600 zł w 14 lat.

Łaskarzewiacy nie po raz pierwszy udowadniają, że potrafią być bardzo, bardzo, bardzo hojni. Za pośrednictwem łaskarzewskiego Urzędu Miasta, oczywiście.

Sławomir Danilczuk