Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego Priorytet 5 PROO

Fundacja Lokalny Reset zakupiła zestaw komputerowy Lenovo ThinkPad L15 G4 wraz z oprogramowaniem i torbą transportową w ramach Priorytetu 5 PROO- dofinansowanie ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zestaw komputerowy będzie służył do realizacji celów statutowych Fundacji Lokalny Reset.