Ciekawe odkrycie archeologiczne w Łaskarzewie

U zbiegu ulic Kościuszki i Nadrzecznej, przed mostem na rzece Promnik, na głębokości około 1.8 metra odkryto kilkuwarstwową nawierzchnię drogową z faszyny, której powstanie szacowane jest wstępnie na XVI lub XVII wiek. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że pod trzema warstwami drewnianego duktu znajduje się warstwa nawierzchni brukowanej, mogąca pochodzić ze znacznie wcześniejszego okresu. Znaleziono również pojedyncze elementy ceramiczne i monetę z czasów króla Jana II Kazimierza Wazy.

Stanowisko archeologiczne Łaskarzew, ul. Kościuszki, Foto: SAD

W ramach prowadzonych prac na wykopalisku ratowniczym odkryliśmy drogę. Nie wiemy dokładnie na jaki okres datowana jest ta drogą. Pobrane zostały próby do datowania węglem C-14. Być może wówczas dowiemy się z jakiego okresu pochodzi.

– powiedział nam pan Adam Olszewski archeolog z firmy Archeo-Mamut kierujący pracami wykopaliskowymi na zlecenie inwestora – Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Prace prowadzone są w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział w Siedlcach.

Wstępne szacunki wskazują na XVI i XVII wiek. Pod trzema warstwami faszynowej, drewnianej nawierzchni znajduje się warstwa bruku, która może pochodzić z wcześniejszego okresu. Obszar na którym najprawdopodobniej znajdują się obiekty archeologiczne może ciągnąć się do Rynku Dużego, oraz w drugą stronę, obejmując ul. Kościuszki za mostem w kierunku Maciejowic.  

Oceniając znalezisko archeologiczne pan Adam Olszewski stwierdził, że może być ono przyczynkiem do poznania historii Łaskarzewa”.

Boratynka, moneta z polowy XVII wieku znaleziona na stanowisku archeologicznym w Łaskarzewie. Foto: SAD

W trakcie prac odkryto jedną monetę – boratynkę z okresu panowania króla Jana II Kazimierza Wazy, datowaną na połowę XVII wieku. Zdaniem pana Olszewskiego jest to ważny element pomagający w ustaleniu okresu, z którego mogą pochodzić warstwy drogi faszynowej znajdującej się niemal dwa metry pod asfaltem ul. Kościuszki. Część zebranych próbek drewna trafiła już do badania dendrochronologicznego do Krakowa.

Jakie tajemnice skrywa jeszcze Łaskarzew?

Według wstępnych ocen na podobne archeologiczne stanowiska będzie można trafić na terenie obejmującym Rynek Główny w Łaskarzewie i ul. Kościuszki po obydwu stronach mostu na Promniku.

Czy prowadzone prace ziemne związane z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w naszym mieście mogą pomóc w ujawnieniu kolejnych stanowisk archeologicznych? Co kryje się pod nawierzchniami ulic Kolejowej, Tabelowej, Żytniej, Malinowej? Okaże się w najbliższym czasie.

Wykopaliska archeologiczne w Łaskarzewie mogą inspirować do stawiania pytań dotyczących znaczenia uzyskania praw miejskich w roku 1418 dla historycznego rozwoju i obecnego kształtu naszego miasta. Czy historia może mieć wpływ na wizerunek współczesnego Łaskarzewa?

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety…

Sławomir Danilczuk