Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom naszego Miasta życzę zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, będzie zapowiedzią odrodzenia wszystkiego co w nas najlepsze.

Nie lękajcie się – mówi do nas Zbawiciel.

Niech Pokój i Miłosierdzie Boże zagoszczą w naszych sercach.