Protestanckie wydarzenie religijne na Rynku Dużym w Łaskarzewie

W sobotę w godzinach okołopołudniowych na Rynku Dużym w Łaskarzewie miało miejsce wydarzenie o charakterze religijnym zorganizowane przez Społeczność Chrześcijańską w Garwolinie. Społeczność jest częścią Kościoła Chrystusowego RP, wywodzącego się z nurtu kościołów protestanckich, podobnych do kościołów baptystycznych i zielonoświątkowych. W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście osób ze wspólnoty w Garwolinie. Wydarzenie zostało zgłoszone w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie.

Podczas okazję porozmawiać z pastorem Arkadiuszem Kszczotem o różnicach doktrynalnych pomiędzy Kościołem katolickim a wyznaniami protestanckimi, w tym Kościołem Chrystusowym RP.

W sobotnie popołudnie na Rynku Dużym w Łaskarzewie miała miejsce akcja ewangelizacyjna – wydarzenie o charakterze religijnym zorganizowane przez członków Kościoła Chrystusowego RP z Garwolina. Kościół, jak deklaruje pastor Arkadiusz Kszczot, wywodzi się z nurtów kościołów protestanckich, podobnych do zielonoświątkowców i baptystów. Jest zarejestrowany w Polsce. Wspólnota działająca od 2007 r. i określająca się jako Społeczność Chrześcijańska w Garwolinie, liczy obecnie około 30 wyznawców. Wydarzenie, podczas którego wygłaszane były świadectwa przez członków wspólnoty, śpiewane były pieśni i odprawiane tańce z kolorowymi chustami, trwało około dwóch godzin. Rozdawane były czasopisma i książki o tematyce religijnej.

Akcja ewangelizacyjna Rynek Duży w Łaskarzewie, pastor Arkadiusz Kszczot

Nieuznawanie obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i kultu Matki Bożej

Podczas ponad godzinnej dyskusji z pastorem Arkadiuszem Kszczotem, który jak sam zaznaczył ma żonę i dwóch synów, mieliśmy okazję porozmawiać o zasadniczych rozbieżnościach doktrynalnych odróżniających Kościół katolicki od Kościoła Chrystusowego RP, którego wspólnota garwolińska jest częścią. Rozbieżności te są charakterystyczne dla większości kościołów nurtu protestanckiego.

Oto kilka z fundamentalnych różnic, które udało nam się omówić w sobotnie popołudnie na Rynku Dużym w Łaskarzewie.

Kościół Chrystusowy RP, podobnie jak inne kościoły protestanckie:

*nie uznaje obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,

*nie uznaje, że podczas Mszy Św. dochodzi do transsubstancjacji, tj. przeistoczenia,

*nie uznaje istnienia czyścica,

*nie uznaje świętości Matki Bożej i kultu Maryjnego,

*nie uznaje Matki Bożej jako pośredniczki pomiędzy ludźmi a Panem Bogiem,

*nie uznaje Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

*nie uznaje modlitwy różańcowej,

*nie uznaje kultu świętych, w tym np. świętości Jana Pawła II,

*nie uznaje kultu zmarłych i nie praktykuje modlitwy za zmarłych,

*nie uznaje świętości Kościoła katolickiego.

Jak zapewnił pastor Arkadiusz Kszczot, nie ma on pewności co do świętości Jana Pawła II, jednak jest przekonany o świętości własnej oraz o świętości każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, np. członków garwolińskiej wspólnoty. Pastor zapewnił, że nasze uczynki na ziemi nie mają jakiegokolwiek znaczenia w kontekście uzyskania zbawienia i życia wiecznego – każdy jest już zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Zapytany przez nas o kwestie organizacyjne sobotniego wydarzenia pastor Kszczot zapewnił, że akcja ewangelizacyjna jako wydarzenie religijne zostało zgłoszone w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie i na policji około tydzień temu. Rozmowy na temat organizacji tej szczególnej imprezy w centrum naszego miasta miały być prowadzone od kilku miesięcy z burmistrzem Arminem Tomalą.

Sławomir Danilczuk

Foto: SAD