Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego- wsparcie dla Fundacji Lokalny Reset.

Fundacja Lokalny Reset złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na realizację zadania Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kwota dofinansowania w wysokości 7.500 zł uzyskana została w ramach Priorytetu 5 PROO, którego celem jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości – wsparcie doraźne.

Celem dofinansowania jest zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i torbą transportową.