Święta Wielkiej Nocy 2022

„A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.” (J 20, 5-9)

Czytelnikom strony wŁaskarzewie.pl, wszystkim mieszkańcom Łaskarzewa i okolic życzę pełnych Łask Bożych, radosnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

Sławomir A. Danilczuk